Členovia výboru Združenia priateľov folklóru + vedenie FS

Rohlíčková Margita - vedúca FS, predseda výboru
Hájek Ľubica
Jurkovičová Oľga
Mikuličová Jaroslava
Spustová Silvia
Sadovský Ján Ivan
 

Členovia rodičovského združenia priateľov folklóru

Hrubá Simona- predseda rodičovského združenia
Ehrmannová Zuzana
Ehrmannová Erika
Jurkovič Patrik
Fajták Peter
Poláková Katarína