Hospodárka a vedenie učtovníctva - Silvia Spustová