Členské

Členské na šk. rok 2019/2020 - 16€/rok,  treba zaplatiť u p. Spustovej