Členské

Členské na šk. rok 2018/2019 - 16€/rok,  treba zaplatiť u p. Spustovej