Členské

Členské na šk. rok 2017/2018 - 16€/rok,  treba zaplatiť u p. Spustovej