Plán podujatí na šk. rok 2015/2016

12.9.2015 - čepčenie Malacky 

12.9.2015 - Jablkové hodovanie v Gajaroch

19.9.2015 - čepčenie Danka Mikuličová

25.9.2015 - čepčenie Malacky

11.10.2015 - Mesiac úcty k starším

22.10.2015 - Deň osvetových pracovníkov

7.11.2015 - 15. výročie súboru - vystúpenie na Búroch

21.11.2015 - MFF Vinica Chorvátsko

6.12.2015 - Mikuláš

11.12.2015 - Tvorivé dielne

12.12.2015 - Lucia - folklórne Vianoce

13.12.2015 - Adventný koncert 

6.2.2016 - Ples priateľov folklóru

9.2.2016 - Pochovávanie basy

2.4.2016 - Konc jak živé - krajská súťaž v ľud. rozprávaní

23.4.2016 - Čepčenie Lozorno

24.4.2016 - Vystúpenie v Záhorskej Vsi

30.4.2016 - Sadzení máje

13.5.2016 - Tvorivé dielne ku Dňu Matiek

15.5.2016 - Deň Matiek

21.5.2016 - Čepčenie Malacky

28.5.2016 - Krst knihy 60. rokov folklóru, mladosti a krásy

25.6.2016 - Čarujeme na Jána

1.7.2016 - Čepčenie Stupava

15.7. - 23.7.2016 - letné sústredenie v Chorvátsku - Baška voda