Jánske ohne

Jabloňové 2012 - mesiac úcty k starším

Celoslovenská súťaž - Dolná Súča

Vystúpenie 15.12.2012