Oslávili sme 60. výročie založenia súboru

1956 - 2016 dva dátumy, ktoré delí 60 rokov

Družba  -  FS Slnečnica-Sunečník - dva názvy, ktoré spája 60 rokov


     Stretnutím generácií, ktoré si pripomínali 60-ročné trvanie súboru v Gajaroch, trvanie niečoho pekného, obohacujúceho, čo za ten čas vytvorilo okolo 1200 mladých ľudí patriacich do súboru Družba, neskôr FS Slnečnica-Sunečník sme 10.septembra uzavreli oslavy tohto jubilea.

     Vyzdobený kultúrny dom privítal pozvaných hostí aj bývalých členov súboru výbornou atmosférou. Jednotliví zástupcovia generácií menovite: Majka Caunerová, Oľga Dobrovodská, Zlatka Kujanová, Ira Némethová pripomenuli aktivity svojich skupín a vyvolali možno aj zabudnuté spomienky. A nielen to. Na javisko opäť vystúpili speváci Stanka Čermáková - Herzová, Anička Dubníčková - Hološková a Rudo Žálec a potešili prítomných rovnako ako kedysi.

     Folklórny súbor KUD Vinica z Chorvátska nám okrem pekného vystúpenia priniesol aj vecné dary. Lipku ako symbol slovanstva a víno ako symbol pohody a priateľstva. Všetko to prezentoval a vysvetlil ich vedúci v slovenčine, čo nás príjemne prekvapilo.

     Súčasní členovia nielenže stretnutie pripravovali, ale aj zatancovali a zaspievali naše záhorácke choreografie a pesničky. Hrala im hudba s Danihelovcami a Beou Hrubošovou. A v dobrom svetle sa ukázala aj mladá hudba "V novom šate" a flautistky.

     Pri príležitosti osláv pani Margita Rohlíčková ocenila bývalých i súčasných členov - počtom spolu 126 - či už na krste knihy aj 60. výročí. Pripomeňme si aspoň
niektorých.

     Ako prvý preberal vyznamenanie Pišta Feherek - výborný muzikant, Jarda Wilf - mím, Laco Súkovský - tanečník. Výber týchto troch je symbolický. Boli to vojaci.
     Prvý maďarskej národnosti, druhý moravák, tretí východniar a všetci si s nami Záhorákmi dobre rozumeli.

     Pripomenuli sme si minútou ticha takmer 200 - vky súboristov, ktorí sú už vo "folklórnom nebíčku".

     Prežili sme spolu príjemný večer plný spomienok. Tanečnou zábavou pri dobrej hudbe sme si toto vzácne stretnutie užili.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa na ňom podieľali.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zaznamenala: MCK


Letné vystúpenie a sústredenie - BaškaVoda, Chorvátsko 15.7. - 24. 7. 2016

FS Slnečnica - Sunečník Gajaryv lete organizoval už tradičné sústredenie, ktoré sa konalo v termíne15.7. - 24.7.2016 v obľúbenej destinácii Baška Voda v Chorvátsku.

Sústredenia sa zúčastnila 43 - členná zmes aktívnych členov, rodinných príslušníkov či priateľov FS. Z Gajar sme štartovali na noc, no do cieľa sme dorazili až po 16-tich hodinách, pretože prejazd bol obmedzený vzhľadom na uzavreté úseky diaľnic, tunelov a preplnených bočných ciest. Tie mala na svedomí silná víchrica z predchádzajúcich dní.
Silný studený vietor a chladné more však nikomu náladu nepokazili, po dlhej ceste sme si oddýchli v chatkách, zoznámili sa s prostredím, s možnosťami v hotelovom komplexe URANIA a v jeho okolí.

Nasledujúce dni sa vyčasilo, a tak sme si užili dosýta slnka, vody a aktivít s tým spojených. Dni pozostávali s viacfázových tréningov.

Prípravke FS sa venovala Olinka Jurkovičová za výdatnej podpory manžela Patrika, ktorý dostal pracovnú funkciu "Rejžo".

DFS a FS trénovala Jarka Mikuličová, ktorá sústredenie absolvovala "2 v 1", s rastúcim bábätkom v brušku.

Mladá hudba nacvičovala pod vedením Mgr. Ľubky Juríkovej, ktorá napriek v diaľke znejúcim svadobným zvonom držala hlavnú zodpovednosť za organizáciu, priebeh a program dní.

Počas pobytu sme obsiahli všetko, čo k správnemu sústredeniu patrí - výuka, tréningy, nácviky, ale aj oddych, relax, zábava, spoločné aktivity a program.

Všetko úsilie vyústilo do spoločného vystúpenia v hotelovom komplexe URANIA. Náš FS a lektori zostavili pestrý program, v ktorom mali priestor všetci zúčastnení členovia. Na záver sme zožali veľkolepý aplauz z publika s medzinárodnou účasťou (SK, CZ, HR, DE, RUS, HU, PL). Naša kultúra a tradície sa prejavili aj v záverečnom tanci, kedy naši "krojovaní" vytancovali obecenstvo počas našich známych ľudových piesní. Po úspešnom vystúpení sme ukončili večer tradične - nočným kúpaním.

Tam, kde boli "Účastníci zájezdu" sa vždy niečo dialo:

-         Animácie na pláži pre FS, do ktorých sa s radosťou zapojili aj iní dovolenkujúci

-         Hry vo vode za účasti všetkých vekových kategórii

-         Húfne presuny po promenáde pre zmrzlinu, zemiačky na paličke, palacinky... väčší zobrali menších a išlo sa :). Nikdy sme sa neminuli, nakoľko sme mali
centrálne stanovište "U Polákov", kde sa ukázali súdržnosť a priateľstvo celého zájazdu.

Ako bonus nám naši sponzori Roman Hájek a Peter Ehrmann dopriali zábavu formou raftingu po rieke Cetina - pre väčších a rýchlolode na otvorenom mori pre menších. Na záver sústredenia nás už tradične pokrstil NEPTÚN s jeho pomocníčkami sirénami a vodníkom....

... a nám už pomaly nezostávalo veľa času, a začali sme baliť svoje kufre a chystať sa na cestu domov.

Sústredene zocelilo veľkých i malých, mladých i starších. Po návrate domov sme sa rozpŕchli užívať si ešte zvyšok leta 2016.

                                                                                                                                                                                                                                  /EE/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Krstili sme knihu

 

     28.mája sa zišli v kultúrnom dome v Gajaroch pozvaní hostia, aby uviedli do života KRONIKU“Združenia priateľov folklóru“ FS Slnečnica-Sunečník /Družba/ Gajary. Boli to predovšetkým tí, ktorí vo svojom období patrili k tomu najlepšiemu. Ako aktívni členovia alebo podporovatelia. Táto slávnosť patrí k ďalším podujatiam

k 60.výročiu vzniku súboru.

     Autorka knihy Margita Rohlíčková ju napísala ako pokračovanie predchádzajúcej knihy  50 rokov folklóru mladosti a krásy...Je doplnená o kultúrno- spoločenské aktivity, ktoré sa v Gajaroch udiali pred založením súboru alebo súbežne. Chcela, aby boli ocenení a zviditeľnení tí, ktorí ako speváci, hudobníci,divadelníci v tom období urobili maximum. Akt uvedenia previedol ing.Peter Tydlitát, starosta Gajary a Dr.Anna Píchová, riaditeľka MOS Modra. Popriali knihe veľa čitateľov a ocenili jej dokumentárnu hodnotu. Vyslovili nádej, že zverejnené aktivity budú dobrým príkladom a motiváciou pre mladých ľudí. Súčasťou bola aj vernisáž Putovnej výstavy-60.výročie založenia súboru. Pásku slávnostne prestrihli duchovný otec Ján Bujna a za MOS Darinka Mladenovová.

     Pri príležitosti osláv vzniku súboru boli udelené ocenenia ZLATÁ SLNEČNICA. Diplom si prevzalo 50 ocenených, predstavitelia organizácií, členovia súboru, sponzori a priatelia združenia.

     Kultúrne vystúpenie za naj-skupinu Družba prezentoval Rudo Žálec aktuálnou pesničkou: Už mi lásko není 25...  Natálka Havlíčková sa v ľudovom rozprávaní predstavila ako “Mariška z Gajar“ a najstaršia skupina zatancovala tanec Záhorí.

     Pozdraviť a popriať k narodeninám nám prišiel heligónkar p. Šedivý z Búrú z FS Slza. Dušu nám moravskými pesničkami pohladila spevácka skupina žien z Lanžhota pod vedením p. Márie Prajkovej. Cimbálovka zo Skalice, ktorej primášom je Mirek Brzuľa, nám tiež zagratulovala a svojou muzikou umocnila atmosféru podujatia.

     Na záver starosta obce Ing.Peter Tydlitát udelil vedúcej FS Slnečnica-Sunečník  a autorke knihy KRONIKA... p. Margite Rohlíčkovej-Voltemarovej  Čestné občianstvo obce Gajary.

 

 
 
 
 
 

Pochovávanie basy

     Tradične posledný fašiangový deň, deň pred popolcovou stredou, sa spája s ľudovým zvykom pochovávania basy.  Pri žartovnom pohrebnom obrade trúchlia postavy kňaza i smútiacich pozostalých. Aj Gajarania mali možnosť vidieť, ako tento starý zvyk v podaní FS Slnečnica Sunečník vyzeral kedysi.  Folkloristi predviedli, ako sa v našich končinách  veselo lúčilo s obdobím hojnosti a zábavy. Pri návšteve Obecného úradu sme vytancovali starostu Ing. Petra Tydlitáta, ktorý musel dať guľatý “štepl“ ako súhlas na pochovávanie basy. Keďže v Gajaroch je podmienka, že súhlas na pochovávanie musí dať 7 najlepších gazdov, tak sa sprievod haškov a šaškov vybral ku sponzorom folklórneho súboru a to fa ZEDA, s.r.o. Tex-print, KOVIAN, BAUER, Kovarovičová J. – elektro, Kovarovičová J. – drogéria, Koprnová E. – kvetinárstvo, a zavítali i do Základnej školy, bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých prítomných. Na čele sprievodu kráčal túr, „fojt dzedziny“ s drábmi, smrtka, medveď, cigánky. Fujarky veselo pískali a spievali a tak sa im ušlo i občerstvenie a korunky, aby Basu mohli dôstojne pochovať. Veselo sme si zaspievali i zatancovali. Pochovanie basy už tradične spraví bodku za karnevalmi, bálmi a inou zábavou.  Za l. ČSR ju pochovávali hasiči, ktorí dostali bohatú „výslužku, lebo nikdo neví kedy bude hasičú potrebovat!“ Pochovávali ju aj týždeň, pokiaľ ich dychovka bola schopná hrať!

     Popolcovou stredou sa pre kresťanov začína obdobie štyridsaťdňového pôstu, ktorý trvá až do Veľkonočnej nedele. Je to čas pokánia a prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného roka – Veľkú noc.

Mgr. Simona Hrubá

 
 
 
 
 

ROK   2016  -   ROK  60. výročia založenia súboru .....

V tomto znamení sa niesol  i   6O. Reprezentačný ples priateľov folklóru, ktorý sa uskutočnil dňa 6. 2. 16. v Kultúrnom dome v Gajaroch. I keď v minulosti najstaršia FS pod vedením Dominiky Danihelovej nasadila  „vysoko latku“, tento rok pri vstupe do miestnosti Vám vyrazilo dych.

Za účinnej pomoci majiteľky záhradníctva Eva  - pani Koprnovej, ste nadobudli dojem, že ste na anglickej, kráľovskej recepcii.

Možno je diskutabilné, či je to vhodné k folklóru – ale je rok 2O16 a nie rok 1956.

Úvodný folklórny tanec Vás vyviedol z omylu. Medzi  tancujúcimi mládencami sa objavili i traja 45 ročný verbunkári – Milan Pernecký, Milan Jurkáček a Rado Vícen. / vydupali si kroj aký mali za mládenectva a medzi 18 ročnými mládencami sa úplne stratili /. Viď  fotografie. Horšie to dopadlo s dievčatami i keď sú najkrajšie v celom kraji. Výborne tancovali, ale mali neúplný kroj a neupravené vlasy – vraj ako divé žienky – viď fotografie. Podľa mňa kritici i keď majú pravdu, by to mohli tolerovať i keď sa vlasy mohli upraviť, ako mala Livia Jurkovíčová a Margaretka Poláková. Ich účes, sa hodil i ku kroju i toalete i keď nebol celkom autentický k nášmu kroju. Pravidelne strácajú zaň v súťažiach body!

Nuž sto ľudí, sto chutí!

Bodovali mládenci z prípravky, ktorí priniesli sedemdesiatku na ktorej budú oni účinkovať. Výbornú večeru pripravila rodina Polákovcov a kapustnicu rod. Ondruškovcov a pani Ritomská L. Do tanca a na počúvanie hrali Záhoráci Rasťa Matkovíča a výborná nálada trvala až do rána  Bíuého ! Najväčší záujem bol o fotografovanie v takzvanej súborovej kapličke !

Čitateľ môže posúdiť sám. Fotografie pána Petra Bartálskeho nemajú chybu.

 

                                                                               Napísala MRV 

 

       KONC JAK ŽIVÉ 12. ROČNÍK

 

  V Gajaroch sa 2.apríla konala dvanástykrát súťažná prehliadka ľudových rozprávačov a sólistov tanečníkov v ľudovom tanci-Bratislavský kraj. 

Slávnostne ju otvorila p. riaditeľka MOSKY v Modre PhDr .Anna Píchová  a  starosta obce Gajary Ing. Peter Tydlitát za organizátorov,  v spolupráci s FS Slnečnica –Sunečník Gajary.

V kategórii  rozprávačov sa na  prehliadke  zúčastnilo 13 účinkujúcich. Hodnotila ich odborná porota

v zložení: M. Minárik- Častovský, Pavel Slezák, Ing. Peter Vrablec, Jozef Benkovič a rozhodla o takomto poradí:

1.miesto: Mária Caunerová,  FS Slnečnica-Sunečník Gajary

2.miesto:Natália Havlíčková,  FS Slnečnica-Sunečník Gajary

3.miesto: Anton Jedlička, Pezinok

Súťaž sólistov tanečníkov podľa propozícií NOC  hodnotila porota v zložení: Mgr. K. Babčáková PhD.,

Mgr.art A. Kotlárik- obaja NOC Bratislava, Š. Gerhát, vedúci FS Gymnik Bratislava.

Kategória B

Zlaté pásmo a postup do celoštátneho kola za Závodský čardáš patrí L. Jendráškovej a A. Krajčírovi

Zlaté pásmo za Landl získali N. Rozborová a M. Knotek, FS Slnečnica-Sunečník

Strieborné pásmo:

V. Lisická a M. Mikulič, Houáň, Parádnica a Čardáš, FS Závodzan Závod

H. Lenghartová a A. Potočňák, Houáň, Parádnica, Čardáš, FS Závodzan Závod

M. Jurkovič a L. Jurkovičová Rajdovňák, FS Slnečnica-Sunečník Gajary

N. Rozborová a M. Ondrušek Rajdovňák, FS Slnečnica-Sunečník Gajary

M. Poláková a M. Gúcky, Mazurka a Hrušková, FS Slnečnica-Sunečník Gajary

S. Ritomská a M. Ondrušek, Mazurka a Hrušková, FS Slnečnica-Sunečník Gajary

Súčasťou súťaže bol aj odborný seminár - rozbor jednotlivých rozprávačských a tanečných vystúpení

porotou.

Odborného seminára tanečníkov sa zúčastnili aj frekventanti workshopu Škola tanca, ktorý  sa práve konal  v Modre Harmónii.

Celú súťaž moderovala p. Darina Mladenovová a peknými pesničkami spestrila dychová hudba Malačané.

                                                                                                  /mck/