Plán podujatí 2012/2013

 

   1. 9. 2012     - Bratislava Deň ústavy

   8. 9. 2012     - Svadba Jabloňové - čepenie

  6. 10. 2012    - Stretmutie ľudí rodostromu "Tomáš Ruža" v Gajaroch

  6. 10. 2012    - Svadba Moravský Sv. Ján - čepenie

12. 10. 2012    - Mesiac úcty k starším v Seniorville Jabloňovom

27. 10. 2012    - Celoslovenská súťaž "Nositeľov tradícií" v Dolnej Súči

  9. 11. 2012    - Šenkvice - krajská súťaž v speve

24. 11. 2012    - Nahrávanie CD a tvorba súborového kalendára

  7. 12. 2012    - Mikuláš v Gajaroch

15. 12. 2012    - Uvedenie do života CD "Záhorácke ludové pjesničky o víne a pri víne"

                                                                       Súborový kalendár na rok 2013

  6. 12. 2012   - Nahrávanie do slovenského rozhlasu Regina

26. 12. 2012   - Prezentácia v slovenskom rozhlase Regina

   8. 2. 2013   - "Pochovávanie basy"

   9. 2. 2013   -  Reprezentačný ples priateľov folklóru

  23.3.2013    -  Vystúpenie v Záhorskej Vsi (prípravka, DFS) - fotky sú vo fotogalérii

  31.3.2013    -  Vystúpenie v Borskom Mikuláši

  6. 4. 2013     - Konc jak živé - Krajská súťaž v hovorenom slove, sólo a duo spev,

                            sólo a párové tance

 30. 4. 2013  -   Sadzení máje

      5.5.2013  -  Školenie Bratislava

  11. 5. 2013   - Deň matiek

    18.5.2013   - hody, Záhorácka veterán rallye - Petrova Ves

1. - 2.6.2013  - Celoslovenská súťaž v ľudovom rozprávaní

  22. 6. 2013   - Jánske ohne

18.7. - 27.7. 2013 - Vystúpenie a sústredenie v Chorvátsku v Baška Voda

      3.8.2013  - čepenie Zochova chata

    17.8.2013  - Stretnutie 70-nikov a výstava obrazov Štefana Ortha rodáka z Gajar

   17. 8.2013  - Malé Leváre - hody

   31.8.2013    - čepenie Gajary

     7.9.2013    - čepenie Stupava

   21.9.2013    - čepenie Závod