Plán podujatí 2016

3.9.2016 - Čepčenie Zohor

9. - 11.9.2016 - 60.výročie súboru

17.9.2016 - Gajarský jarmak

1.10.2016 - Stupava - Dni ZELÁ

8.10.2016 - Čepčenie Gajary

16.10.2016 - Mesiac úcty k starším

27.10.2016 - Deň osvetárov - Bratislava

12.11.2016 - Čepčenie Bašta Pajštún - Borinka

5.12.2016 - Mikuláš

17.12.2016 - Čarujeme na Luciu