Plán podujatí 2019

09.02. 2019 - Reprezentačný ples
06.04. 2019 - Konc jak živé
13.04. 2019 - Habovka ?
30.04. 2019 - Sadzení mája
05.05. 2019 - Súťaž DFS Bratislava
12.05. 2019 - Deň Matiek
06.06. 2019 - MFF  Bratislava
21.06. 2019 - Na Jána
29.06. 2019 - 3.ZFF Závod
júl.....           - Sústredenie
14. 09. 2019 - čepčenie Láb
26.10.2019 - čepčenie motorest u Janíčku Kúty
október         - Mesiac úcty k starším
30. 11. 2019- Vinica Chorvátsko
05.12. 2019 - Mikuláš
14.12. 2019 - Lucia
 
Plán sa bude mesačne aktualizovať...