Plán podujatí 2019

09.02. 2019 - Reprezentačný ples
06.04. 2019 - Konc jak živé
30.05. 2019 - Sadzení mája
12.05. 2019 - Deň Matiek
15. 06. 2019 - Čepčenie Malacky
21.06. 2019 - Na Jána
06.07.2019 - Čepčenie v Stupave
júl.....           - Sústredenie
september   -  ZFF / Zohor- Závod/
október         - Mesiac úcty k starším
05.12. 2019 - Mikuláš
14.12. 2019 - Lucia
 
Plán sa bude mesačne aktualizovať...