Plán podujatí 2019

09.02. 2019 - Reprezentačný ples priateľov folklóru
06.04. 2019 - Konc jak živé krajská súťaž v ľudovom rozprávaní 
30.04. 2019 - Sadzení mája
12.05. 2019 - Deň Matiek
08.06. 2019 - Vystúpenie v Šamoríne
22.06. 2019 - MFF Myjava
27.07.2019 - Vystúpenie na Búroch - 15. výročie kultúrneho spolku SLZA
10.08.2019 - Vystúpenie v Záhorskej Vsi - Dni Uhranského somíca
31.08.2019 - čepčenie Malacky
14. 09. 2019 - čepčenie Láb
21.09.2019 - vystúpenie - Fičák fest 2019 - Gajary
28.-29.09.2019 - Lodno -Celoštátne kolo v Ľudovom rozprávaní (nositelia tradícií)
26.10.2019 - čepčenie motorest u Janíčku Kúty
19.10.2019   - Mesiac úcty k starším - uvedenie do života knihu - Jak sa žiuo v Gajarých
30. 11. 2019- Vinica Chorvátsko - MFF a 40. výročie KUD Vinica
05.12. 2019 - Mikuláš
14.12. 2019 - Lucia - výstava 60 rokov FS Družba a Slnečnica-Sunečník, uvedenie do života DVD
 
Plán sa bude mesačne aktualizovať...