Plán podujatí 2018

20. 01. 2018 - Folklórny ples v Rohožníku
03. 02.2018 - Reprezentačný ples 
09. 02. 2018 - Ples - Gymnázium  Malacky
13 .02. 2018 - Pochovávaní base
24. 03. 2018 - Krajská súťaž - Konc jak živé - ľudové rozprávanie,tanec
30. 04. 2018 - Sadzení máje
05. 05. 2018 - Čepčenie Plavecký Štvrtok
05. 05. 2018 - Čepčenie Lozorno
13. 05. 2018 -  Deň Matiek 
23. 05. 2018 - TV Šláger s Májou Velšicovou
03. 06. 2018 - Vystúpenie - Vacenovice cz.
09. 06. 2018 - Čepčenie - Lozorno
22. 06. 2018 - Na Jána - Poľovnícka chata
30. 06. 2018 - Bezchleba hody- Závod
12. - 15. 07. 2018 - Rozhýb kosti - Východná
15. 09. 2018 - Čepčenie Láb
22. 09. 2018 - ZFF - Enem pro nás a naše dzeci! v Gajaroch
                        - Jarmak, Tichá krása - NAJKRAJŠÍ SVADOBNÝ KROJOVANÝ PÁR, SVADOBNÝ PÁR DRUŽBA A DRUŽIČKA
28. 09. 2018 - Čepčenie Malacky Motel M
11. 10. 2018   - Čepčenie Bašta Pajštún
27. 10. 2018 - Mesiac úcty k starším
05. 12. 2018 - Mikuláš
08. 12. 2018 - Od Lucie do Vianoc
 
2019
 
09.02.2019 - Reprezentačný ples priateľov folklóru
15. 06. 2019 - Čepčenie Malacky
 
 
 
Poznámka:  Plán sa bude mesačne aktualizovať.