Gajarský jarmak - "Jabúčkovo - Orechové hody", Gajary, 17.9.2016

foto: Peter Bartalský