Skúšky jednotlivých skupín sú nasledovné:

 

  • Prípravka- 

 

    skúšky s p. Mgr. Lubicou Hájek a Júliou Polákovou, v piatok o 16:00 hod (striedanie podľa dohovoru)

 

 

  • DFS-

     skúšky po dohode s p. Oľgou Jurkovičovou, (formou SMS)  

 

              

  • Flauty-

    skúšky po dohovore s p. Ľubica Hájek od 17 - 18.00hod (formou SMS)                        

  • FS -

        skúšky v piatok - (ch+d) od 17:00 do 19.30hod s Jarkou Mikuličovou 

     - počas týždňa Jarka Mikuličová dá vedieť cez facebook.