Plán podujatí 2019/2020

25.01.2020 - Reprezentačný ples priateľov folklóru
14.03.2020 - čepčenie Malacky
28.03.2020 - konc jak živé v Zohore - krajská súťaž v ľudovom rozprávaní
18.04.2020 - Čepčenie Malacky
30.04.2020 - sadzení mája
22.05.2020 - Čepčenie Láb
20.06.2020 - MFF Myjava
04.07.2020 - Závodské Bezchleba hody
júl - august - sústredenie
september - gajarský jarmok
12. - 13.09. 2020  - festival Mravenec - Plavecký štvrtok
október - mesiac úcty k starším
05.12.2020 - Mikuláš
12.12.2020 - folklórne Vianoce