Plán podujatí 2019/2020

25.01.2020 - Reprezentačný ples priateľov folklór
08.08.2020 - čepčenie Malacky
12.09.2020 - čepčenie Suchohrad
18.09.2020 - čepčenie Malacky
19.09.2020 - čepčenie Malacky
19.09.2020 - čepčenie Malacky Martin
03.10.2020 - čepčenie Kuchyňa
17.10.2020 - čepčenie Malacky
október - mesiac úcty k starším
november - krajská súťaž v ľudovom rozprávaní - Zohor
05.12.2020 - Mikuláš
12.12.2020 - folklórne Vianoce