Plán podujatí 2019/2020

25.01.2020 - Reprezentačný ples priateľov folklór
28.03.2020 - konc jak živé v Zohore - krajská súťaž v ľudovom rozprávan
30.04.2020 - sadzení máj
15.05.2020 - čepčenie Lozorno
22.05.2020 - Čepčenie Láb
06.06.2020 - čepčenie Borský Mikuláš
20.06.2020 - MFF Myjava
04.07.2020 - Závodské Bezchleba hody
14.7.-21.7.2020 - sústredenie
08.08.2020 - čepčenie Malacky
 
12.09.2020 - čepčenie Suchohrad
12. - 13.09. 2020  - festival Mravenec - Plavecký štvrtok
19.09.2020 - čepčenie Malacky
26.09.2020 - gajarský jarmok
17.10.2020 - čepčenie Malacky
október - mesiac úcty k starším
05.12.2020 - Mikuláš
12.12.2020 - folklórne Vianoce