Plán podujatí 2019/2020

25.01.2020 - ples priateľov folklóru
apríl    - konc jak živé v Zohore
16.04.2020 - Čepčenie
30.04.2020 - sadzení mája
20.06.2020 - MFF Myjava
júl - august - sústredenie
september - gajarský jarmok
                    - festival Mravenec - Plavecký štvrtok
október - mesiac úcty k starším
05.12.2020 - Mikuláš
12.12.2020 - folklórne Vianoce