Plán podujatí 2013/2014

 

    7.9.2013 - čepenie Stupava

  21.9.2013 - čepenie Závod

  5.10.2013 - Stupava - "Deň Zelá"

19.10.2013 - Mesiac úcty k starším

24.10.2013 - Deň osvetárov Bratislava - Zrkadlový háj

  6.12.2013 - Mikuláš

14.12.2013  - Lucia - Folklórne Vánoce

  15.2.2014  - Reprezentačný ples priateľov folklóru

  21.2.2014  - Pochovávame basu

  29.3.2014 - Konc jak živé - súťaž v hovorenom slove a ľud. piesni

  13.4.2014 - Súťaž v speve - deti do 16 rokov - Slovenský Grob 

  30.4.2014 - Sadzíme máju

   11.5.2014 - Deň matiek

  24.5.2014 - Čepenie Malacky 

  24.5.2014 - Medzinárodný folklórny festival Kostice - Česká republika 

     7.6.2014 - Čepenie Malacky

   14.6.2014 - Čepenie Stupava

   21.6.2014 - Jánske ohne v Borskom Mikuláši

2.7. - 9.7.2014 - Medzinárodný folklórny festival - sústredenie Turecko