Vianočné tvorivé dielne a od Lucie do Vianoc ......

 

Dňa 11. 12.. 2015. pred 15,oo hod. do Spoločenského domu prichádzali skupinky detí s mamičkami , babkami. Pre spravodlivosť  prišli i piati dedkovia a traja ockovia. Práve teraz to začne čitateľa zaujímať. Prečo bol tento mišung? Nuž, je preto vysvetlenie!  Kultúrna komisia OZ organizovala tvorivé Vianočne dielne. Menovite Ľubka Juriková, Simonka Hrubá, Oľga Jurkovíčová, Katka Poláková, pani Dulináková, Dzibelová učili deti pripravovať vianočné svietniky, ozdoby, pečivo – medovníky, ozdoby servítkovou metódou a podobne... Zároveň sa inštalovala výstava stromčekov a to, ako vyzerali pred rokom 1918 až po dnešnú dobu. Ukážku najstaršieho stromčeka pripravila pani Juríková a Caunerová. Spolok seniorov a zdravotne postihnutí, pripravili stromček ktorý bol v kurze po II. svetovej vojne. Pod stromček nainštalovali malý betlehem. Bola to pastva pre oči. Za skupinu Nositeľov tradícii FS Slnečnica – Sunečnik pani Caunerová pripravila stromček, aký bol na dedinách v čase I. ČSR. Pani Juríková ukázala, aký bol stromček s pred roka 1918. Bol potrebný len kmeň do ktorého sa navŕtali dierky .Kmeň sa pripevnil na stenu a z jednej strany sa tam napichali vetvičky a to preto, aby nezaberal veľa miesta./ Jediná izba ktorú mali, bola  preplnená posteľami/. Tiež sa stromček alebo lepšie povedané dve vetvičky, pripevnili na strop, ktorý mal drevené klady.? S kmeňom jej pomohol stolár pán Stanislav Oravec ml. Na týchto starodávnych stromčekoch  boli orechy, jabĺčka, miesto salónky zabalená kocka cukru. Miesto dnešných čokoládových figuriek boli doma robené „ ledovky“. Z margarínu a kakaa spravená hmota ktorá sa dala do vydarovačiek – ryby, zajace, medveď, hviezdička atď. Dalo sa to von do snehu a na mráz aby to stuhlo. Potom sa to balilo do starého pozláteného papiera a vešalo na stromček. Aké boli ozdoby? Pestrofarebné papierové reťaze, srdiečka, doma robené sviečky, sväté obrázky... Aké boli darčeky ? Prevažne doma uštrikované rukavičky, šál, čiapka. Niekedy to bola i rozprávka na siedmych malých stránkach. Ak to spomínam mojim vnukom, berú to ako rozprávku, alebo, že si vymýšľam.  Samozrejme sme na výstave mali i stromčeky zo súčasnosti. Veľkolepý stromček s nádhernou výzdobou , pripravila pani Eva Koprnová, majiteľka kvetinárstva Eva. Obdobne i kvetinárstvo pani Kovarovíčovej pripravilo novodobý stromček so sviečkami na baterky a ako vzor vianočný svietnik. Ďakujeme pani Majke Fajkošovej. Čo sa naučili a vyrobili deti? Pripravili 42 ks vianočných svietnikov, 8 ks kytíc na hrob, asi l3 obrázkov, nečitateľný počet ozdobených perníkov, nádherné srdiečka, reťaze, nažehľované koráliky atd. S chuťou pracovali všetci. Deti, maminky, babky, ockovia i dedovia. Bolo, by však nespravodlivé, keby sme nevyzdvihli deda Anetky  Fajtákovej, pána Ludvika Gegáňa, ktorý si pre tento účel  obliekol tričko s nápisom Najlepší dedo na svete. Pán Rasťo Hrubý „ pomáhal svojim dvom dcérkam Kristínke a Nelke“. Oni pichali vetvičky, a on sa vždy pochválil, ako to pekne urobil.

 

Základná škola pripravila predajnú výstavku na ktorej ponúkali na predaj veľmi pekné výrobky , ktoré šmahom predali. Pani učiteľky zo ZŠ menovite Mudrochová, Adamíková, Bogdalíková, Petrášová, Hrubá, Kuklovská, Miklovičová, Juríková, Vlková, Hlavicová s deťmi vyrobili, svietniky, stromčeky, ozdobné poháre, perníky, pletené šále, vianočné pozdravy.  Výzdobu spoločenskej sále urobila najstaršia skupina, FS pod vedením Dominiky Danihelovej. Takto bolo všetko pripravené na deň 12.12.2015 na podujatie  

 

                         „ Č A R U J E M E  N A  L U C I U „

 

Každý účastník po príchode do spoločenského domu musel zjesť cesnakovú jednohupku, aby ho bosorky nepovláčili. Rodičia pripravili obložené chlebíčky, vínový čaj, kávu, minerálky, čajové pečivo a venčeky atď. Mohol začať  bohatý kultúrny program. Ďalej si každý prevzal súborový kalendár pre rok 2016, ktorý je ako dokument, čo sa v súbore v roku 2015 udialo. Program sme otvorili súborovou hymnou v Kiripolci sem zrodzený v Gajaroch mám potešení. Pýtajú sa odkád sem, či to dzifča milujem..  Moderátorka pani Majka Caunerová , recitáciou, obecenstvu priblížila text valčíku Nezapomínaj, ktorý napísal JUDr. Marian Polakovič.

Pieseň končí slovami:

Ked ráz budeš v cudzí zemi, negde stracený,

tu v gajarích dycky najdeš pevné zázemí.

Čeká ťa tu otevríta náruč matičky,

koreń tu máš v rodnej zemi,

ráz a navždycky..

 

Pani Juríková, ako zástupkyňa vedúcej súboru, privítala prítomných a menovite starostu Ing. Petra Tydlitáta a duchovného otca Jána Bujnu. Menovaní potom slnečnicovým semenom uviedli do života už spomínaný kalendár. Začal sa odvíjať program, čo sa súboristi v tomto roku naučili a čo sa v súbore udialo. Ako prvá sa predstavila súborová prípravka, pod vedením Olgy Jurkovíčovej, mazúrkou na Bilej hore, sedláček ore ... Novovzniknutá  hudba v tzv. novom šate, zahrala a zaspievala Čerešničky čerešničky, čerešne a Šijeme mjechy šijeme, kde ich prodávat budeme... Obsadenie: Margaretka Poláková – varhany, Natália Kančiová husle, akordeón Rasťo Matkovíč. Hra na fujarky: Katka Žáčková, Melánia Šírová, Julia Poláková, Peťka Ehrmannová, Aďka Matkovičová, Adrianka Jurkovičová. Vedúca hudby Ľubica Juriková, zároveň hrala na flautu. Dievčatá s DFS zatancovali na pieseň „mjeua sem frajíru“. Chlapci „ Ked sem išeu“. Párový tanec – šotýš polka – Lude ríču, že si lump... Na letnom sústredení v Trogíre v Chorvátsku, heligonkár Mirek Brzula zo Skalice, naučil nové záhorácke pjesničky ktoré zaspievala Kika Vícenová a Peťka Ehrmannová a speváčky zo skupiny Nositeľov tradícií pani Ľudmila  Sadovská, Majka Filipková, Viera Kovárová a Ľubica Juríková. Členovia FS zatancovali čardáš a mišung polku. Na záver tohto bloku Ivan Sadovsky sa uviedol ukážkou ľudového rozprávania „Jak sem išeu do Bratislavy ...“ Vyznamenanie „Vianočna hviezda“, ktorú udeľuje súbor, tento akt previedla  pani Rohlíčková vedúca súboru.

 

Vyznamenanie  „ Vianočná hviezda „

–––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Ing. Peter Tydlitát, starosta obce Gajary. Vyznamenanie za rok 2015 mu udeľujeme za podporu autentickému folklóru a osobné účinkovanie v gajarskom kroji na kultúrno-spoločenských podujatiach v tomto roku.
 2. Vyznamenanie získava  i duchovný otec Ján Bujna za aktívnu pomoc súboru. Zapožičal nám varhany s ktorými nacvičuje mladá hudba v tzv. novom šate, keď je potrebné pomôže naladiť hudobné nástroje, alebo pomôcť pri nácviku.
 3. Sponzor roka z radov rodičov. I v tomto roku Vianočnú hviezdu získava podnikateľ  pán Peter Ehrmann s manželkou Erikou, ktorí  súboru odovzdali vysoký finančný dar. Vymaľovali nám klub a opravili schodište do našich priestorov. Pani Erika pracuje vo výbore súboru. Ich dve dcéry Peťka a Tamarka aktívne účinkujú.
 4. Vianočnú hviezdu získava i rodina Polákovcov. Babka Oľga pomáha pri všetkých podujatiach. Syn Peter s manželkou Katkou po finančnej i materiálnej stránke pomáhajú niekoľko rokov súboru. Ich tri deti  Margaretka, Julinka a Tomášek účinkujú. Ďalej je to Oĺga Jurkovíčová rodená Polákova s manželom Patrikom. Ich staršia dcéra Lívia tancuje a Adrianka hrá na flautu. Len pre ilustráciu na jablkovom hodovaní pre súbor vyhrali prvé miesto. Materiál venovali zo svojho a ešte i tržbu odovzdali súboru.
 5. V tomto roku chceme odmeniť vedúcich z organizácie s ktorou najviacej spolupracujeme. Je to spolupráca s Gajarskými seniormi a zdravotne postihnutými. Prosím predsedu pána Františka Slámu a podpredsedníčku pani  Irenu Slobodovú, aby si prišli prevziať Vianočnú hviezdu.
 6. Za úspešné účinkovanie na krajských a celoštátnych súťažiach, udeľujeme Vianočnú hviezdu Majke Caunerovej – Kunákovej, Ivanovi Sadovskému a Ľudmile Sadovskej.
 7. Vyznamenanie udeľujeme i tanečníkom z najstaršej skupiny, ktorí na krajskej súťaži si vytancovali „ strieborné pásmo „. Sú to menovite: Michal Knotek, Tomáš Jurkáček, Frederik Jurík, Miško Morávek, Martin Ondrušek, Matúš Jurkovič, Kristina Vícenová, Natália Rozborová, Simona Rítomská, Veronika Glajšeková. Tance s nimi nacvičila Dominika Danihelová.
 8. Za starostlivosť o kroje a úpravu hlavy vyznamenanie získava pani Kamila Nováková.
 9. Tombola je pre súbor jedným z mála príjmov. Vďačíme za ňu sponzorom ktorých pravidelne uverejňujeme v kalendári. Lenže ten príjem je len vtedy, keď sa tombola predá. Z tohto dôvodu udeľujeme vyznamenanie tým naj... predavačom a to: Frederikovi Juríkovi  a Martinovi Ondruškovi
 10. V tomto roku najvýznamnejšie vystupovanie bolo v Chorvátsku vo Vinici.

      Na MFF sa zúčastnila Česká republika, Rakúsko, Slovinsko , Macedonci, Maďari, Slovensko a Chorváti. Nebol udeľovaný titul laureát festivalu. Cenu obecenstva  získal náš súbor. Účastníci vzorného vystúpenia získavajú súborové pero s emblémom.

 

Všetkým vyznamenaným ďakujeme a gratulujeme !!

 

Na záver všetky skupiny predviedli živý obraz Narodenie Ježiška. Predstavte si tlmené osvetlenie, maštálka a zvony. Z diaľky sa ozýva hra na varhany  Hľa zástup zboru anjelského. Pieseň zahrala Aďka Matkovičová na veľmi dobrej úrovni. Prichádza panna Mária - Simonka

Ritomská, svätý Jozef  -  Marek Ondrušek , anjeličkovia Tamarka Ehrmannová,

Anetka Fajtáková, Nina Kováčová, Lucia Dzibelová, Kristinka  a Nelka Hrubá, Viktoria Slámova. Po nich valasi  Tomáš Polák, Tomáš Ščepka, Andrej Mízner, Marko Kuba, Adam Popaďák, Peter Orth.

Hudobníci hrajú a spievajú koledy, valasi odovzdávajú dary, všetci sa Ježiškovi klaňajú. Pani Caunerová povie Herodesov zámer, ktorý chce vyvraždiť malé detí, lebo sa dozvedel, že sa narodil nový kráľ a obával sa o svoj trón. Mária s Ježiškom a Jozefom ujdú do bezpečia. Záverečnú pieseň Tichá noc spievajú účinkujúci i veľmi disciplinované, kultúrne obecenstvo.

Záver vydareného podujatia previedli pripravkári so želaním do Nového roka 2016 a pani Caunerová- Kunáková, s nasledovným veršom:

 

A ja, Vám vinšujem šťastlivý Nový rok !

Śčascí, zdraví, duhé letá !

Aby ste sa milovali a hríchy si odpúščali.

Aby Vás psota dycky obchádzaua  a enem hojnost prichádzaua !

Aby ste mjeli tolko kamaradu, a kuadli ich na hromadu.

Užite si tolko zábavy a her, tak jak má holúbek pér !!!

Šcascí, Bože daj !!!

 

 

 

Gajarský jarmak, jablkové hody, gajarský fičák - 12.9.2015

                                           

Župná jeseň k nám zavítala ako vydarený jarmok. Tí, čo tam boli nám určite dajú za pravdu. Pre tých, čo to nestihli, môže bubeník vybubnovať tieto informácie.

Bubeník p. Sadovský podal v úvode vyčerpávajúce „huásení“ a potom starosta Gajar ing. Peter Tydlitát otvoril jarmok spolu s hosťom pánom županom ing. Pavlom Frešom. Slova sa ujala modrátorka podujatia Majka Caunerová – Kunáková.

Kultúrny program bol bohatý. Rázne do neho vykročili mažoretky ELLA z Malaciek pod vedením p. Ing. Bukovskej. Potom vystúpili deti z domácej ZŠ, ktoré viedla Ing. Daniela Ružičková.

FS Slnečnica-Sunečník vystúpil v štyroch častiach: prípravka, Nositelia tradícií, stredná a veľká skupina, veľký úspech mali animátori, čiže Dominika Danihelová a Ing. Peter Vašek.

Prípravku nacvičuje pani Oľga Jurkovičová – Poláková. DFS a FS má pod palcom Dominika. Hru na fujarku a speváčky nacvičuje  Mgr. Ľubica  Juríková. V skupine Nositeľov tradícií spievajú Milka Sadovská, Majka Filipkova, Vierka Kovárová a Ľubica Juríková. Hudbu na heligonke nahral Mgr. Miroslav Brzula.  

Saltatrix nám ukázal víťaznú choreografiu z Majstrovstiev Slovenska pod názvom „Nové deti z mesta“ pod vedením PaedDr. A. Murániovej Ph.D.

Dušu nám pohladil spevácky zbor Ave Mária z Gajar s dirigentkou Mgr.Gazdíkovou a rozveselila nás spevácka skupina z Malých Levár s vedúcou p.Surovičovou.

Pre deti boli pripravené tvorivé dielne s. pani učiteľkou Mgr. Simonou Hrubou. Mohli sa voziť na naozajstnom koči s koníkmi, ktorý zabezpečila  SNS a po obede im herci z Jakubova zahrali divadielko Perníková chalúpka, ktorú s nimi nacvičila pani Oľga Mikócziová.

Zažili sme aj Gajarský fičák. Ten predviedli majitelia historických vozidiel. Na svoje si tu prišli milovníci starých áut, motoriek, traktorov. Veru sa bolo na čo pozerať! Podujatie sponzoroval Jaroslav Zedníček.

Obdivovali sme aj nádhernú výstavu záhradkárov pod názvom Plody pomoravia v kultúrnom dome, ktorá trvala tri dni a bol to už III.ročník. Otvorili ju pán starosta Gajar a pán župan Bratislavského kraja. Vďaka patrí výboru zahradkárov na čele s predsedníčkou Magdalénou Kotríkovou.

Jablkové hodovanie potešilo mlsné jazýčky. Súťažili v ňom štyri skupiny – na 1.mieste FS Slnečnica-Sunečník Gajary, 2. Občianske združenie Citronky z Jakubova, 3. Základná organizácia SZŤP Gajary a 4. mažoretky Ella Malacky – všetci boli ocenení veľkým perníkovým srdcom. Zvíťazila tá, čo reprezentovala FS Slnečnica a tvorili ju Polákovci. Babka Oľga Poláková, Peter Polák s manželkou Katkou, Oľga Jurkovíčová- Poláková s manželom Patrikom. Dodržali všetky pravidla, ale i tak dominoval jablkový špíz s mäsom. Čo by to bol za jarmok, keby tam nebol pernikár, tentoraz to bola p. Elena Valachovičová z Holíča. Stánok z medom patril pánovi Jozefovi Kubíkovi zo Stupavy. Nádhernú drevenú reťaz a iné rezbárske výrobky predstavil pán Jozef Žilavý, rodák zo Studienky. Panie Mošovská, Nemcová, Kudličková z Gajar zastupovali svojimi výrobkami košikárov. Úžitkovú umeleckú keramiku sme obdivovali pri pani Tekulovej z Gajar. Všeličo ste mohli nájsť v Chránenej dielni – nezisková organizácia Vstúpte z Malaciek.

No ak vás pochytil hlad, bolo ho čím zahnať. Gastronomické špeciality pripravili: Poľovnícke združenie Gajary, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Gajaroch, Poľovnícke združenie DÚBRAVA Gajary, Športcentrum Aréna 71 – majitelia Taškárovci, Základná organizácia SZTP Gajary.

Smäd návštevníkom hasila reštaurácia rodiny Iliju Milakoviča.

Do celej tejto atmosféry do tanca i na počúvanie hrala skupina Smršť  Milana Bučeka.

                                                                                                                        Napísala Majka Caunerová - Kunáková 

 

 

 

LETNÉ SÚSTREDENIE FS Slnečnica – Sunečník

 

      Členovia FS Slnečnica – Sunečník tohto roku absolvovali svoje už tradičné letné sústredenie v chorvátskom letovisku Trogir v hotelovom rezorte Medena, neďaleko Splitu. Sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 26. 6. – 4. 8. 2015 a pre účastníkov teda začalo leto práve na chorvátskom pobreží s jeho príjemnou atmosférou.
Po docestovaní a rýchlej aklimatizácii na nové prostredie zažili členovia súboru mnoho nezabudnuteľných chvíľ. Dni mali svoj režim – každá skupina mala vyhradený čas na tanečné tréningy, ktoré boli 2x denne pod vedením tanečnej pedagogičky Dominiky Danihelovej. Nácvik nových piesní na flautách manažovala Mgr. Ľubica Juríková a speváckej skupine i sólistom sa venoval Mgr. Miroslav Brzula, pod ktorého vedením sa nacvičili nové piesne. Po skončení podvečerných tréningov bol vyhradený čas na spoločné stretnutia v konferenčnej miestnosti hotela, kde sa zhodnotil deň a predstavil  ten nasledovný, kde sa i zabavilo spevom, „stoličkovým“  i normálnym tancom počas zvukov heligónky p. Brzulu, náhodne vyžrebované tanečné páry nacvičovali kroky tanga i vlastné, často úsmevné choreografie...
FS Slnečnica – Sunečník mal zastúpenie vo všetkých kategóriách a výborná organizácia dní dala priestor na to, aby si každý našiel čas na tréningy i oddych. Keďže hotelový komplex bol rozsiahly, ponúkal mnohé aktivity, najobľúbenejšou činnosťou však bol relax na pláži. Tá bola priamo pod oknami a tak si všetci užili spoločné chvíle, kúpanie v mori spojené s potápaním, hrami a animáciami, ktoré predvádzali Bc. Dominika Danihelová a Ing. Peter Vašek, ktorí držali kolektív celistvý a zaujímavo vypĺňali čas svojimi nápadmi a aktivitami. Deti sa vyšantili na „plávajúcom hrade“ plnom atrakcií, väčší si dopriali trochu adrenalínu v nafukovačkách ťahaných motorovým člnom, všetci absolvovali spoločný celodenný výlet na „fish-picnic“, spojenom s tradičným chorvátskym obedom a kúpaním v zátoke „Filip,s mare“. Už tradičným sa stal krst členov, ktorí patrične pripravení v maskách v sprievode za spevu a hudby privolali Neptúna. Rovnako tradičným býva i predvedenie programu, ktoré sa uskutočnilo v príjemnom prostredí terasy hotelovej reštaurácie na pláži. Predviedli sme pestrý program plný tanca, piesní i hovoreného slova a spríjemnili chvíle ostatným turistom.

Zažili sme veľa krásnych chvíľ a veríme, že udržíme tradíciu letných sústredení po mnohé nasledujúce roky.

Napísala Erika Ehrmannová

 

 

 

 

Folklór spájal ľudí na Hviezdoslavovom námestí

 

Tu sa uskutočnil  20.júna 2015 Festival slovenských piesní a tancov-1.ročník, pod záštitou SNS.

Postupne vystúpili FS Slnečnica -Sunečník z Gajar, mužský spevácky zbor Bystričan, FS Technik, FS Ruthenia  za rusínsku menšinu, chorvátsku menšinu reprezentoval FS Grbarčieta. Záver patril legendárnej Ľudovej hudbe Miroslava Dudíka.

Aj keď nás zo začiatku schladil dážď, vystúpenie sa nám vydarilo a  medzi známymi  súbormi sme sa nestratili. Uviedli sme časť Čepčenie zo Starodávnej gajarskej svadby. Videlo nás asi 2000 divákov,

Od ktorých sme zožali nielen potlesk, ale aj záujem o náš súbor. Obdivovali naše kroje, sólistku Lenku Filipovú - Dubničkovú, fotili sa s nami predovšetkým zahraniční turisti.

Sme radi, že sme mohli v hlavnom meste ukázať náš gajarský folklór.

 

Napísala Maja Caunerová - Kunáková

 

 

 

Opäť nás úspešne reprezentovali v Lodne.

 

Už  XVIII. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov sa 7.júna 2015 konal v Lodne.

Nechýbali ani naši úspešní rozprávači z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí postúpili z krajského kola v Gajaroch.

Ich rozprávanie sa páčilo nielen divákom ale aj porote.

Veľký úspech mal predovšetkým Ivan Sadovský, ktorý dostal Cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

Mária Caunerová  dostala Cenu Obecného úradu v Lodne a Anne Zahradníkovej udelila porota diplom.

Blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena našej obce a FS Slnečnica-Sunečník.

Napísalo vedenie FS

 

 

 

Deň matiek 2015 ...

Organizuje ho sociálna komisia OZ, pod záštitou, starostu obce Ing. Petra Tydlitáta. V nedeľu 10. mája 2015, pred 15,00 hodinou sa do Spoločenského domu začali schádzať maminky, babky, starenky. Pri vchode ich krojovaní mládenci vítali gerberou, srdiečkom a kvetinkou, čo vyrobili deti MŠ a ZŠ.

Vo vyzdobenej sále ich čakalo malé občerstvenie a kultúrny program, ktorý pripravili škôlkári  pod vedením Lindy Držíkovej a Jarky Martinkovičovej, žiakov ZŠ  nacvičila pani učiteľka Bogdalíková. Zožali veľký potlesk a každý dostal kinder vajíčko.

Členovia FS Slnečnica – Sunečník, v tomto roku uvádzali do života nové CD pod názvom  Ked v Gajarích  královala heligónka...

Najstaršia tanečná skupina zatancovala párový tanec v tých Gajarích na vršečku.

Pripravkári hopkali na melódiu Hopsa ,hopsa, hopsasa, koza nemá ocasa, enem taký kulinek co zakryje komínek a Šijeme mjechy, šijeme, kde ich prodávat budeme...

Duchovný otec Ján Bujna a starosta Ing. Peter Tydlitát, samozrejme boli hlavní aktéri. Je to v poradí piate CD, čo naspievali súboroví speváci. Na heligónke  nahral pán Miroslav Buzrla,  učiteľ zo Skalice. Skupina dievčat ktoré hrajú a spievajú nacvičila pani učiteľka Juríková a na akordeón hral Rasťo Matkovič.

Nahrávali všetky skupiny: DFS reprezentovala - Peťka Ehrmannová, Melania Šírová, Terezka Petrášová, Poláková Júlia, Jurkovičová Adriana, Žáčková Katarína, Matkovičová  Adriana, Galbová Jarmila, Nováková Liana. Tancovali prípravkári, ktorích nacvičila pani Oľga Jurkovíčová. Z FS spievala Kristína Vícenová, Sandra Prevajová, Simona Rítomská, Rasťo Demko. Tomáš Jurkáček, Frederik Jurík. Zo skupiny Nositeľov tradícií  nahrávala Majka Filípkova, Viera Kovárová, Ľudmila Sádovská, Ľubica Juriková.

Uspávanku na podujatí zaspievala Ľudmila Sádovská, Milka Hrušovská s vnučkou, ktorá bábiku uložila do postielky.

Jojo Šíbalik si obecenstvo získal s pesničkou Enem jednu mamičku máš a Ked

zakvitne vinohrad.

Program kvalifikovane moderovala Mgr. Jarka Adamiková  a prispela k tomu, že podujatie malo dôstojný charakter.

 

                                                                  Zaznamenala MRV

 

 

 

Mesiac máj v Gajaroch...

V Gajaroch, podujatiam v tomto mesiaci, venujeme veľkú pozornosť.

Predvečer 1. mája je to tradičné „Sadzení máje“. Všetci dobre viete, že v tomto tisícročí je to mája – borovica, pre všetky dievčence z dediny. Je to nová tradícia. Voľakedy mládenec sadil máju svojej  vyvolenej. Strom, ktorý jej s kamarátmi postavil bola lieska, alebo lipka. Jeho sok mu mohol májku ukradnúť a končilo to i nožom v rebrách.

Ktorí ste skorej narodení, určite si pamätáte stavanie máje so žeriavom a to vedúcim funkcionárom JRD, alebo MNV.

Po nežnej revolúcií súbor Slnečnica-Sunečník založil novú tradíciu a to, že v strede dediny postavíme máju pre všetky dievčatá. Samé si ju ozdobia a potom ju mládenci pomocou lana  a rebríka vytiahnu. Pripevnia slovenskú zástavou a fľašu  trúnku. A tu nastáva rivalita. Muži čo borovicu pripravujú, napriek mládencom zo súboru a mladým hasičom, vyberú obrovský strom , ktorý im dá poriadne zabrať. A keď sú to zhodou okolnosti mládenci čo majú obe ruky ľavé, nepomôže ani povzbudzovanie a ostuda je na svete ako hrom. Tento rok to bolo presne, ako som opísala. Nebyť starostu obce,  /mládenecké roky má dávno za sebou/ mládenci by ešte teraz ohrozovali okolostojacich. Starosta na svojej mužnej hrudi držal rebrík a kričal na miestnych silákov o pomoc. Takto sa stalo, že mája stojí, zástava veje a doteraz ani fľašu nikto neukradol.

Program bol ako každý rok výborný. Podujatie otvorila Maria Suchanková, žiačka ZŠ vhodnou básňou a malé deti z prípravky. Tancovali a spievali o dušu . Nuž. sme ich prijali do súboru a to menovite : Tomáš Ščepka, Lucia Dzíbelová, Anetka Fajtáková, Viki Slámová, Nina Kováčová, Melani  Šírová, Adriana Jurkovičová, Katarína Žáčková, Martin Gúcky.

Do tanca im hrala skupina flautistiek ktoré zároveň spievali :

Ehrmannová Peťka, Petrášová Terezka, Širová Melania, Poláková Júlia, Jurkovičová Adriana, Žáčková Katka, Matkovičová Adrianka, Galbová Jarmilka, Nováková Lianka. Skupinu nacvičovala Mgr. Juríková Ľubica a na harmonike do prevádzal Matkovič Rasťo

To však neznamená, že najstaršia tanečná skupina FS Slnečnica – Sunečník sú

slabí tanečníci. Musíme ich pochváliť! V rámci Bratislavského kraja si vytancovali strieborné pásmo – čiže striebornú medailu. Do tanca a na počúvanie hrala hudba Rasťa Matkoviča. Miestny klub lukostrelcov predvádzal lukostreľbu. Vedúci klubu pán Gabriš. Žiaci 9.tr.ZŠ a to Németh Marek, Kordošová Katka, Kovarovič Patrik, organizovali súťaž v hode loptičky šašovi a levovi do papule. Starosta, pre deti ako odmenu dal čokoládové lízatka. Poľovníci uvarili výborný guľáš, hasiči cigánske pečienky – škoda, že ich bolo málo.

Tak, ako každý rok, bola bohatá účasť.

 

 

 

Konc jak živé 2015 .....

 

Túto súťaž som začala organizovať na počesť pána Paľa Slezáka zo Stupavy, ktorý napísal v záhoráčtine rovnomennú knihu. Začalo to ľudovým rozprávaním /na dolnom Záhorí kam sa zaraďujú i Gajary/.

O rok sa súťaž rozšírila na celý Bratislavský kraj. V ďalšom roku sme začali súťažiť v sólo a duete speve. V ďalšom roku sme sprísnili propozície a súťažiť mohol len ten, kto bude spievať piesne zo západoslovenského kraja. V ďalšom roku Moska Modra zaradila do súťaže i tanečníkov s postupom do  celoslovenského kola. Nastal päťhodinový maratón,  ktorý i pri dobrých výkonoch začal všetkým liezť „na nervy“!!!

V našom spoločenskom dome, ak ostane parket voľný, môžeme umiestniť 230 divákov. Lenže, záujem je najmenej dvojnásobný! Pôvodný zámer bol, že región Záhorie bude aspoň vo folklóre jeden celok, nakoľko je rozdelený do Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja. /veľkú Bratislavu dať samostatne/. Usilujem o to niekoľko rokov, žiaľ márne. Navrhovaný zámer zdôvodňujem:  FS v Bratislave väčšinou vedú bývalí Lúčničiari a nacvičujú tance, piesne z východného Slovenska. Osobne sa mi páčia, ale keďže žijú na západnom Slovensku a Bratislavu prijali za svoj domov podľa mňa by mali ovládať piesne, tance regiónu Záhorie, alebo západného Slovenska. Porota je väčšinou menovaná NOCKOU /Národné osvetové centrum/, kde pracujú východniari – tak nemusím menovať kto postúpi. Na MFF vo Východnej ide Bratislavský súbor zo zvykoslovným pásmom  „Krstiny vo Východnej“! V živote som nepočula, aby spevák z východu spieval na súťaži  záhorácku pesničku!! Vyliala som si svoje srdce, možno sa mi uľaví  a môžem hodnotiť tohtoročné Konc jak živé.

Do súťaže sa prihlásilo 11 rozprávačov, 21 tanečníkov, 6 členov ľudovej hudby, 13 spevákov a 3 harmonikári. Nesúťažne vystupovala dychová hudba Grimavanka a DFS Slnečnica – Sunečník. Jedným slovom s porotou a technickým personálom 82 účastníkov.

Súťaže hodnotila 7 členná porota: spisovateľ a kameraman Minárik, autor knihy Konc jak živé Paľo Slezák, spisovateľka Magdalena Máčíková  /ktorá tu zároveň uviedla do života svoju knihu/, speváčka v Sľuku a hlasová pedagogička Adriana Jarolímová, speváčka v Sľuku Danka Silulská , choreografka a tanečná pedagogička Lenka  Šútorová – Konečná, tanečná pedagogička a vedúca DFS Magdalénka Adriana Mudrochová.

Začal päťhodinový maratón. Spev, tanec, hovorené slovo. Po takmer  troch hodinách prestávka. Grimavanka hrala do tanca a na počúvanie.

Tanečníci Frederik Jurík a Miško Knotek bleskovo vypredali a odovzdali tombolu, Gita Rohlíčková vydražila 60 palaciniek, ktoré pripravila Paťa Pernecká s maminou a kugluf, čo upiekli maminy z DFS.

Pokračovalo sa v súťažiach. Nastúpila únava ako u súťažiacich, poroty, tak i u obecenstva. Semináre boli povrchné a podľa mňa neúčelné.

Umiestnenie súťažiacich z FS Slnečnica:  Ziskali sme 1. miesto v hovorenom slove – pani Majka Caunerová – Kunáková, 2. miesto v speve - pani Ľudmila Sádovská a  tanečníci získali strieborne pásmo. Menovaným srdečne gratulujeme.

Jedným slovom, tento rok Záhoráci excelovali. Najmä sa darilo Jožovi Benkovíčovi z Lábu. V sólo speve získal prvé miesto a v hovorenom slove druhé miesto.  Umiestnila sa pani Záhradníková zo Studienky, Ján Kohút a Gitka Vernerová . Tomáš Palkovíč z Veľkých Levár, Daniel Štefanovíč a Tatiana Jurkovíčová zo Zohoru.

Účastníci obdivovali veľkonočnú výzdobu a výstavu kraslíc. Pri odchode sa lúčili slovami – o rok dovidenia.

  

                                                                                                                                Napísala Gita Rohlíčková - Voltemarová

 

 

Jar už klope na dvere......

V novembri 2014, po komunálnych voľbách, okrem iného, si miesta vymenili i členovia v kultúrnej komisii obecného zastupiteľstva. Menovite: Mgr. Ľubica Juríková, duchovný otec Ján Bujna, Mgr. Simona Hrubá, Ivan Sadovský, Mgr. Mária Šibaliková, Eva Adamovičová.

Čakala ich prvoradá úloha, pripraviť plán akcií pre rok 2015. Cieľom KK je koordinovať činnosť na úseku kultúrno-spoločenskom v našej obci. Stalo sa. /viď plán/ Prvým podujatím boli „Veľkonočné tvorivé dielne“. Projekt vypracovala pani Gita Rohlíčková. Hlavný cieľ: zorganizovať výstavu kraslíc, naučiť deti pliesť korbáče, maľovať vajíčka, robiť výzdobu domu, alebo balkóna, záhrady. Podarilo sa získať pre túto myšlienku ZŠ, MŠ, Klub dôchodcov a Združenie priateľov folklóru.

Dňa 27.3.2015 o 14,30 hod. v spoločenskom dome začala invázia detí s mamkou, otcom, alebo starými rodičmi. Nebola núdza ani o seniorov.

Výrobou kraslíc sa zaoberala Mgr. Hrubá a Mgr. Juríková. Používali rôzne techniky. Tradičné farbenie v cibuľových šupkách je u nás autentické. Deti maľovali o stošesť. Farbu mali na tvári, rukách i tričkách. Pani Ľudmila Sadovská a Rohlíčková pripravili materiál na veľkonočné obrázky. Deti vystrihovali zajaca, vajíčka, nalepili ich na pripravený podklad a farbičkami zvýraznili. Pani Juríková im napísala meno a obrázok si mohli vziať domov ako darček.

Výstava kraslíc a veľkonočnej výzdoby

MŠ priniesla dva veľké exponáty – ozdobený venček a stromček, na ktorom boli rôzne kraslice a ozdoby.

Za klub dôchodcov vystavovali: pani Mošovská Lidka, Kubičková Terka, Majzelová Milka, Jurkáčková Terka, Zvolenská Dana, Matlovíčová Anna, Vanišová Marta. Dôchodcov zmobilizoval pán Ivan Sadovský, ktorý im po zrušení výstavy odovzdával cenu – knihu od pani Rohlíčkovej  „50 rokov folklóru, mladosti a krásy“.

Za Nositeľov tradícií FS Slnečnica-Sunečnik vystavovala pani Majka Caunerová-Kunáková  Priniesla  plnú krabicu kraslíc, ktoré boli  zdobené 7 technikami. Boli háčkované, maľované fixkou, s klobúčikmi, nalepované, vyškrabované, leptané atď.       Pani Majka Filípková vyrábala kraslice náročnou technikou. Nazvala ich háčkované vajíčka. Vajíčko najprv obháčkovala, potom dala do tuhého škrobu a za 24 hodín škrupinky pinzetou odstránila. Pani Františka Slobodová  najprv pripravila pôdu a zasiala obilie – týždeň pred Veľkou nocou /teraz pred výstavou/ a potom do obilia aranžovala kočátka, vajíčka tradične farbené cibuľovou šupkou a pridala i malých zajkov. Ďalej za Nositeľov tradícií vystavovala Vierka Kovárová z Jakubova, pani Šibalíková a Rohlíčková vystavili kraslice z rôznych regiónov Slovenska, ktoré dostali ako dar od svojich žiakov alebo členov súboru – vojakov. Najkrajšie, ktoré nemalo konkurenciu, urobila manželka Laca Sukovského z východného Slovenska.

Treba poďakovať pani Eve Koprnovej a pani Majke Fajkošovej a Ivanke Kovarovíčovej, ktoré vyrobili a zapožičali ukážkovú dekoráciu .

Čo by to boli za tvorivé dielne bez pletenia korbáčov. Výučbu robili páni Peter Krajčír a Ing. Peter Rohlíček. Uplietli pre najmenších šibačov okolo 20 korbáčov.

Pani Oľga Poláková, členka skupiny Nositeľov tradícií, FS Slnečnica-Sunečník, uvarila vynikajúce pirohy – po gajarsky koblihy, ktoré sa v pôstnom čase varili v každej domácnosti.

Recept: 4ks rožkov, hladká múka, slivkový lekvár, mlieko. Postup: rožky namočíme do mlieka, prebytočné mlieko vytlačíme a s múkou spracujeme na vláčne cesto. Rozvaľkáme na  pol centimetrové hrubé cesto, mušličkou vykrajujeme štvorce, na ktoré dáme lekvár, preložíme do trojuholníka a dobre pritlačíme. V horúcej  vode obárame a po vyplávaní ich môžeme omastiť, alebo obaliť v krupici, alebo pocukrovať. Dobru chuť!

Najstaršia skupina FS Slnečnica – Sunečník, pod vedením Dominiky Danihelovej, urobili veľkonočnú výzdobu KD, ktorá mala úspech i na podujatí Konc jak živé.

Na záver treba povedať, že takmer každý člen komisie bol zapojený. Pán farár Bujna napísal do Gajarských novín článok o „Čo je najsvätejšie trojdenie“.

Starosta Ing. Peter Tydlitát mal nad podujatím ochrannú ruku a dokonca vystavoval veľkú kraslicu s emblémom SNS. 

Poznámka:  ďalšie tvorivé dielne budú na Jablkovom hodovaní a na Vianočných tvorivých dielňach.

                                                                                                          Napísala MRV

 

 

 

Keď v Gajaroch kraľovala heligónka ...

Hudobnú tradíciu v našej obci založil už v roku 1755 učiteľ Ján Matulaj. Učil  hru na dychové nástroje. Po ňom žezlo prevzali ďalší učitelia a najdlhšie to bola rodina Šikutovcov.

Kto prvý hral na heligónku, i cez moju veľkú snahu, som sa nedopátrala. Pravdou však je, že za 1. ČSR, takmer na každej ulici bol heligonkár a po večeroch,  keď bol na poriadku statok, sedeli ľudia pred domom, na lavičkách a spievali.

Takto, vraj zabudli na celodennú drinu, zahnali žiaľ, lepšie spali a mali pekné sny. Podarilo sa nám zistiť, že v tomto období bolo V Gajaroch 23 heligonkárov,  7 mládenci hrali na akordeón a ústnu harmoniku. Mamkin otec hral na flautu čo dostal od grófa Palfyho.  Viac sa dozviete v knihe 60 rokov folklóru, mladosti a krásy...Po založení súboru, som mala možnosť z radov vojakov získať hudobníkov, ktorí v krátkom čase dokázali vytvoriť kvalitnú ľudovú hudbu. Tak  heligónka i akordeón ustúpili do úzadia. Po 60 rokoch, jej však dávam hold prostredníctvom Mirka Buzrla zo Skalice, ktorý do prevádzal súborových spevákov. Piesne zaznamenal Dr. Janko Bláha tiež zo Skalice.

V jeho 6 spevníkoch, sa najviac objavujú mená, ktorí mu piesne spievali a to  Štefan Benka, Julius Šikuta, Mária /Maridla/ Voltemarová,

                                                             Zaznamenala Gita Rohlíčková - Voltemarová

 

 

 

Čo neviete o Združení priateľov folklóru..

Združenie priateľov folklóru v Gajaroch je nezisková organizácia ktorá je zaregistrovaná na Ministerstve vnútra.

Vo vedení pracujú:  Margita Rohlíčková – Voltemárová, Ľubica Juríková, Mária Caunerová, Františka Spustová, Františka Slobodová, Dominika Danihelová, Peter Vašek, Rasťo Demko, Oľga Jurkovičová.

Združenie zastrešuje tieto skupiny:

 • Prípravku v ktorej nacvičujú deti od 4rokov do 8 rokov. Skupinu nacvičuje pani Oľga Jurkovíčová.
 • Detský folklórny subor – sú tam deti pd 9rokov – až l4 rokov. Nacvičuje Dominika  Danihelová.
 • Folklórny súbor - sú tam registrovaní od 15 rokov do 25 rokov. Nacvičuje Dominika Danihelová
 • Spevácka  skupina a nácvik hry na flautu – vedúca skupiny  Ľubica Juriková
 • Nositeľia tradícii – členovia sú prevažne v seniorskom veku. Náplň ich činnosti – divadlo, zvykoslovné pásma, ľudové rozprávanie, sólo a duo spev. Vedúca skupiny Mária Caunerová – Kunáková. Pracovné CD pomáha nahrávať Mirek Brzula / učiteľ zo Skalice ktorý ovláda niekoľko hudobných nástrojov. Posledná nahrávka sú záhorácke pjesničky pod názvom Ked v Gajarích královaua heligonka.
 • Občas s nami vystupuje hudba v zložení  Michal a Hubert Danihel, Bea Hrubošová, Helena Šagalová. Na harnonike z Mladej hudby najviac doprevádza  Krištof Voltemár a Rasťo Matkovič.

Plán činnosti: v priemere ročne je 30 koncertov, alebo vystúpení.

Hodnotenie celoročnej činnosti je vždy 12.12. na Luciu. Dokumentácia je prostredníctvom fotografií v kalendári na nastávajúci rok.

Na podujatí sa odovzdáva Vianočná ruža tým najlepším. Menovite bolí vyhodnotení:

 • Dominika Danihelová, ktorá úspešne ukončila bakalárske štúdium a ako tanečná pedagogička nacvičuje DFS a FS dospelých.
 • Ing. Peter Tydlitát,starosta a duchovný otec Ján Bujna  za aktívnu pomoc Združeniu priateľov folklóru.
 • Rodina Petra Ehrmana a Petra Poláka bola vyhodnotená za sponzorovanie súboru.
 • Pani Mária Caunerová-Kunáková /vedie skupinu Nositeľov tradícií, v súbore je od r. 1963. Zároveň získala vyznamenanie Bratislavského kraja.
 • Pani Mária Šibalíková a Peter Bartalský za foto dokumentáciu  FS Slnečnica
 • Matúš Jurkovič a Martin Gucký – členovia súboru za vzorné plnenie zadaných úloh v Klube folklóru.
 • Peťka Ehrmanová, Ivan Sadovský, Ľudnila Sadovská, Maria Filipková, Emilia Hrušovská, Natália Rozborová. Tomáš Jurkáček, Marek Ondrušek, Frederik Jurik -  za prvenstvo  v rôznych súťažiach.
 • Pani Ľubica Juríková, Františka Spustova a Slobodová , Rasťo Demko za učinkovanie vo zvykoslovnom pásme Krščenky v Gajarích.    
 • DFS Kostičanek Česká Republika za medzinárodnú spoluprácu.
 • Všetkým vyznamenaným ďakujeme a gratulujeme !!!!

                                                                                            

 

Na koniec fašiangu niekoľko postrehov.......

Tohtoročná zima nás každý deň niečím prekvapuje. Vonku je lejak a fúka vetrisko od Rakús. Sedím pri kozube a počúvam správy v TV kde moderátorka komentuje, že na severe a východe Slovenska napadlo 40 cm snehu.

Čo v takomto nečase robiť? Napadlo mi popozerať fotografie z tohtoročného  59. Reprezentačného plesu priateľov folklóru , ktorý uskutočnil dňa 14.2.2015 v Spoločenskom dome v Gajaroch.  Pred očami  sa objaví pohľad do slávnostne vyzdobenej sály – zimná rozprávka. Moderátorka Dominika Danihelová /v nádhernej róbe/ s Petrom Vaškom vítajú účastníkov večera. Pri vchode súboristi v krojoch do prevádzajú našich priateľov na miesta. Je to veľmi pôsobivé. Náš kritik by zahundral – je to snobské!

Myšlienky zaletia do minulosti keď boli zábavy na troch a niekedy i na viacerých miestach a tvrdo sme museli bojovať , aby mohol byť i náš ples, ktorý bol vždy nadčasový. To bol dôvod, že sme ho dlhé roky organizovali na prvý jarný deň.

Kde? V Kultúrnom dome v Gajaroch, v Dome pionierov a mládeže v Malackách, v jedálni JRD v Gajaroch / KD bol 16 rokov v dezolátnom stave/.

Hodnotenie plesov? Bolo kladné i záporné - voľakedy, tak ako i dnes.  Najradšej kritizovali takí , čo nič nerobili a preto nič nepokazili!

Dosť  bolo spomienok. Vrátim sa k hodnoteniu tohtoročného.

Výborná výzdoba, večera, program, dobrá a veselá zábava. Plesali mladí i skorej narodení. Treba poďakovať hudbe Rasťa Matkoviča, rodine Petra Poláka a rodine Ondruškovcov, pani Ritomskej, rodine  Novákovcov a Kováčovcov, rodine Petra Danihela, ktorí varili, obsluhovali v Bare a v šatni, alebo vyzdobovali. Veľké poďakovanie patrí  naším sponzorom za tombolu.

Menovite:  rodina Kovarovičová – elektro, Kovian,  ubytovňa Záhoran Gajary, FA Zeda, rodičom členov súboru, rodina Ehrmannová, pán Andrla – parkety...

Pravdivosť  hore uvedených údajov dokazujú tieto fotografie.