Plán podujatí šk. rok 2014/2015

    3.8.2014 - Čepenie na Bratislavskom hrade

  16.8.2014 - Vystúpenie v Stupave pre včelárov

  16.8.2014 - Malé Leváre - hody

  23.8.2014 - Čepenie Malacky

  30.8.2014 - Čepenie Stupava

   13.9.2014 - Čepenie Malacky

 19.10.2014 - Mesiac úcty k starším

   8.11.2014 - Čepenie Stupava 

  15.11.2014 - Vystúpenie v OC Bory Mall- Bratislava Lamač

   6.12.2014 - Mikuláš

 13.12.2014 - Lucia

   14.2.2015 - Ples priateľov folklóru

   27.3.2015 - folklórna šlahačka 

   28.3.2015 - Krajská súťaž "Konc jak živé"

   18.4.2015 - Krajská spevácka súťaž

   30.4.2015 - Sadzíme máju

    10.5.2015 - Deň matiek

    20.6.2015 - Vystúpenie Bratislava

    20.6.2015 - Čepčenie Malacky

 27.6.-4.7. 2015 - letné sústredenie Chorvátsko

     18.7.2015 - čepčenie Malacky

     30.7.2015 - Kynológovia - výcvikové stredisko v Gajaroch

    29.8.2015 - čepčenie v Jablonovom