Čarujeme na Luciu ...

     Neviem, či mám čitateľom vysvetľovať  tzv. stridžie dni, ale pre istotu ich zopakujem. Za onoho času sa i v Gajaroch  rôzne povery viazali k menu Katarína, Ondrej, Barbora a Lucia. Nakoľko dnešné média sú v súčasnosti nastavené na približovanie týchto povier v rôznych regiónoch, náš súbor už niekoľko rokov sa zameriava na obdobie "Od Lucie do Vánoc"!

     Dňa 14.12.2013 deň po Lucii, do Spoločenského domu v Gajaroch prichádzali členovia "Združenia priateľov folklóru" naši sponzori a rodiny učinkujúcich. Záujem o toto podujatie je veľký. Pri vchode každý účastník dostal cesnakovú pochúťku - aby ho bosorky "nepovuáčili" a nový súborový kalendár na rok 2014. Kto mal záujem mohol si zakúpiť tombolu - žiaľ všetkým sa neušla (od sponzorov sme dostali 100 cien).

Čiže, dobrá nálada bola od prvej chvíle, čo sa najlepšie ukázalo pri búrlivom potlesku všetkým učinkujúcim. Úvodom bol "živý obraz sv. Lucie" a potom čarovanie pri plote cintoréna. Divákom sa čarovanie najlepšie  páčilo, pravdepodobne im to pripomenulo mladosť Čerešničkou na torte, ako sa hovorí, bolo priznanie moderátorky pani Spustovej, ktorá sa po rokoch priznala, že pri čarovní "švindľovala" a muža sa vyčarovala podfukom!!

     Keďže sa končil rok 2013 všetky súborové skupiny predviedli čo sa v priebehu roka naučili. Moderátorky pani Majka Caunerová a Františka Slobodová predstavili zvlášť každú skupinu, kto v nej učinkuje a kto ju nacvičuje. Ak si zakúpite súborový kalendár na vlastné oči uvidíte čo sa v roku 2013 v súbore dialo.

Pre ilustráciu:

  • prípravku vedie Ľubica Juríková a tancujú v nej maminky so svojimi ratolesťami (Nováková Lianka a Tamarka, Račková Hanka, Petrášová Terezka, Ehrmannová Tamarka, Hrubá Nelka a Kristínka, Polák Tomášek)

  • detský folklórny súbor nacvičovala Danka Mikuličová s dcérami Jarkou a Dankou (Spustová Sabinka a Samko, Kršek Martin, Ehrmannová Peťka, Danihel Rian, Novák Peter, Galba Kamil, Krčmová Anetka, Žalcová Dominika, Jurkovičová Lívia, Poláková Júlia, Salayová Sára)

  • FS - to sú najstarší členovia a nacvičovala Dominika Danihelová a Rasťo Demko (Rozborová Natália, Tichá Petra, Glajšeková Veronika, Ritomská Simona, Pernecká Paťa, Prevajová Sandra, Doležalová Kristína, Ondrušek Marek a Martin, Jurík Frederik, Morávek Michal, Knotek Michal, Jurkáček Tomáš, Jurkovič Matúš, Voltemar Adam). Dominika Danihelová so svojim partnerom Petrom Vaškom v tanci "salsa" vyhrali I.miesto v ČR - Gratulujeme!

  • Mladú hudbu nacvičuje Dr. Miroslav Brna - na harmoniku hrá Krištof Voltemar, na basu Frederik Jurík, husle Jakub Drgoň, flautu Margarétka Poláková a Alžbetka Drgoňová, cimbal Kamil Galba.

Tohtoročnou novinkou bol nultý ročník "Zachráňme Slovensku harmoniku." Ako prvý vystúpil Spevácky krúžok z Malých Levár a na harmonike ich doprevádzal Ján Blažek. Obecenstvo ich ocenilo potleskom. Miško Danihel na harmonike doprevádzal, zo skupiny Nositeľov tradícií spevákov - Milku Hrušovskú, Milku Sadovskú, Máriu Hanákovú a Joja Šibalíka. Mali výborný repertoár a navodili veselú atmosféru. Výborne spievali i dievčatá - Natália Rozborová, Petra Tichá, Sandra Prevajová, Simona Ritomská, Paťa Pernecká, Kristína Doležalová.

S najmenšími spevákmi nastúpil Mirko Brna, ktorý ich doprevádzal na harmonike - Hanka Račková Terezka Petrášová, Peťka Ehrmannová, Kamil Galba. Na škodu veci bolo, že bol chorý Tadeáš Voltemar a Kristína Vicenová. Zožali dlhotrvajúci potlesk - postupujú do ďalšej súťaže v rámci Slovenska.

Záver programu "Zachráňme Slovensku harmoniku" urobil Martin Šedivý z Borského Mikuláša na heligonke. Obecenstvo s ním spievalo.

Nový súborový kalendár na rok 2014 do života uviedol starosta obce ing. Peter Tydlitát a duchovný otec Ján Bujna. Tentokrát kalendár posypali slnečnicovými jadierkami.

Poďakovali sme vedúcim jednotlivých skupín, rodičom čo pripravili občerstvenie, sponzorom a všetci účastníci tohto podujatia zaspievali Tichú noc. S prianím dobrého zdravia, šťastia v Novom roku 2014 sme sa rozišli do svojich domovov.


Prázdniny v ZPF - FS Slnečnica-Sunečník Gajary

Ako by to bolo len včera, keď sme spoločne zakričali: "Hurá prázdniny!" Tento rok je však všetko popletené. Počasie a žiadne prázdniny - voľno pre členov súboru. Po Jánskych ohňoch v Gajaroch, kde súbor Slnečnica, SLZA, URSUS, Salsa hľadali tzv. poklad, nastal maratón príprav na vystúpenie v Chorvátsku v Baška vode, kde boli dve vystúpenia a to: v Neptún klube a v centre strediska Baška voda (pre informáciu, na vystúpení sa okrem iných účastníkov stretlo najmenej 100 Gajaranov a Záhorákov, ktorí tam letovali). 

Sústredenie bolo zamerané na nácvik mladej hudby, nových tancov a piesní. Takto bol položený základ nového CD a kalendára pre rok 2014.

Po návrate do vlasti nás čakalo vystúpenie v Malých Levároch - bolo to od nás poďakovanie starému starostovi, ktorý nám za onoho času vychádzal v ústrety pri ubytovaní zahraničných súborov, keď sme robili v Gajaroch MFF, ktorý mal názov - "Z oboch brehov rieky Moravy." Na hodoch sme sa stretli s členmi súboru Leváranek, ktorí sa takmer tri roky v našom súbore učili, čo je folklór, jednotlivé tance a piesne ako sa tancovali a spievali v Gajaroch. Ďalej to bol súbor Dolina, ktorí predviedli tance a piesne z východných regiónov.

Z domácich učinkujúcich škôlkarov, žiakov a dôchodcov nás oslovili speváčky dôchodkyne, ktoré pozveme k nám na vystúpenie. Na škodu bolo, že z našich súborových skupín sa z každej mohla zúčastniť len jedna tretina členov lebo ostatní letovali so svojimi rodičmi. 

V ten istý termín sme spievali gajarským 70-tnikom a na vernisáži Štefana Ortha - rodák z Gajar.

No a leto same ukončili čepením na Zochovej chate, v Gajaroch, v Stupave a Závodoch.

"Hurá a máme tu nový školský rok 2013/2014!"


I v Slnečnici bol ukončený školský rok 2012/2013...

         Pre tých, ktorých  len občas zaujíma čo sa deje v ZPF - Folklórnom súbore Slnečnica - Sunečník Gajary podávame vysvetlenie. Počet členov v súbore sa pohybuje v priemere okolo 113 členov a z toho sú dve tretiny detí a mládež a jedna tretina "Nositelia tradícií", čiže nad 50 rokov.

Od 1.9.2012  do konca júna 2013 bolo uskutočnených  46 akcií, súťaží, podujatí a na každej z nich sa zúčastnilo v priemere 200 účastníkov.

Spomeniem len najzaujímavejšie. / podrobne sa dozviete z našej web stránky slnecnica-sunecnik.webnode.sk/ / .Stránku zriadila a vedie ju Ľubica Juríkova.

1. 9. 2012 skupina Nositeľov tradícii  vystupovali  na Dni ústavy v Bratislave, na Celoštátnej prehliadke v v Dolnej Sučí, pre dôchodcov v Jabloňovom s novým pásmom  Poslední putňa hrozna. Na krajskej  súťaži Konc jak živé ktorú organizujeme u nás v Gajaroch sme obsadili popredné miesta a na Celoštátnom kole v Lodne dokonca Hlavnú cenu získala Mája Caunerová rodená Kunáková. Nahrali sme v poradí piate CD ktoré má názov " O víne a pri víne. Túto skupinu vedie a zvykoslovné pásma pripravuje Margita Rohlíčková.

Prípravka začala novú tradíciu - tance s maminkami a počas celého šk. roku žala najväčšie úspechy. Urobili recipročnú výmenu z mažoretkami zo Záhorskej Vsi, vystupovali na Dni matiek, v Petrovej Vsi, na Jánskych ohňoch atď. Skupinu nacvičuje a zároveň s nimi tancuje Ľubica Juríková.

Deti z DFS, ktoré mali najväčší výpadok vedúcich, prevzala Jarka Mikuličová, ktorá v súbore pracuje od svojich 4 rokov. Z chlapcami jej pomáha Maroš Doležal - dlhoročný člen súboru. Veríme, že deti pod ich vedením budú postupne ovládať celý repertoár. V speve, tanci, vyniká Objav roka  - Peťka Ehrmanová.

Členovia FS začepčili na západnom Slovensku  približne 9 neviest a ešte 4 nevesty čakajú.. Pripravili Reprezentačný ples priateľov folklóru,  ktorý bol považovaný za posledných 20 rokov za naj..naj...

Nadviazali priateľské  styky s Kultúrnym spolkom SLZA  s Borského Mikuláša, so Skupinou historického šermu zo Stupavy a so Skupinou moderného tanca Salsa z Malaciek / viď podrobne v členku Jánske ohne /. Vedie tanečná pedagogička Dominika Danihelová .

V júli odchádza 60 členná skupina do Chorvátska / výber z každej súborovej skupiny/, kde bude vystupovať a nacvičovať nový program.

Podarilo sa nám založiť tzv. Mladú hudbu. Obsadenie : harmonika, husle, kontrabas, klarinet, ozembuch, cimbal, fujarky na ktorých vedia hrať s tejto skupiny všetky dievčatá. Hudbu nacvičuje Dr. Miroslav Brna, ktorý je náš dlhoročný člen.

Výbor Združenia priateľov folklóru na svojom zasadnutí skonštatoval, že šk. rok bol úspešný. Vďaka vedúcim, rodičom, OÚ Gajary, sponzorom a tým, ktorí ste nám podarovali 2%.z daní. Bez tejto podpory by sme neboli schopní existovať.
V Gajaroch horeli Janské ohne...

     Určite si niektorí poviete - no, a čo veď sa rozhoria každý rok. Máte i nemáte pravdu. Tento rok to bolo celkom iné. Porovnávali sme roky 1913 s rokom 2013.

V roku 1913 pri Špeku za Majerom v tzv. Husí doline horeli ohne pred Sv. Jánom lebo naši predkovia verili, že o polnoci mládencom s dobrým srdcom sa otvorí zem a vydá im poklad.

Deti pred zvonením "klekáňa" a než začali chodiť klakanice volali: " Radana, Radane - kedy bude Jána ? Ak dostali nasledovnú odpoveď - až vatry zahorá a zore zažará, ket sa šecky metly bosorek spála  -  potom bude Jána !! Začali sa schádzať a pripravili si malý ohníček, lebo po "klekáni museli byť doma!!

Ráno za rosy dievčatá pozberali 7 druhov liečivých rastlín z ktorých uvarili čaj a kto sa z neho napil bol celý rok zdraví . Údajne i cigánka Gizela uvarila nápoj lásky ktorý vymieňala za poživeň tým, ktorí nemali opätovanú lásku a takýmto spôsobom si ju chceli získať.Len v tedy to malo účinok ak sa to previedlo v úplnej tajnosti.

     Dňa 22.6. 2013 v lesoparku za Ubytovňou a Pohostinstvom Záhoran / bývalé JRD/ sa rozhorel oheň  na počesť pána Jána Kovarovíča  / otec súčasných majiteľov  bratov Kovarovíčovcov ./..

Dnešná mládež síce neverí, že nájdu poklad, ale i tak oň začali súťažiť FS Slnečnica - Sunečník Gajary , Kultúrny spolok SLZA z Borského Mikuláša, Spolok historického šarmu  Ursus zo Stupavy a Skupina moderného tanca Salsa z Malaciek.

Bola to takmer stovka mladých účinkujúcich. Na druhej strane ich podporovala ďalšia stovka staršej generácie.a 50tka detí.

     Vatru zapálil starosta Ing. Peter Tydlitát, pán Stanislav Kovarovíč majiteľ objektu a Mgr. Ľubica Juríková za súbor Slnečnica - Sunečník.

     Začal trojhodinový maratón  - program a súťaže.

***Gajarský súbor svojim tancom privítal prichádzajúce leto, krásne tanečnice cigánky  inšpirovali prítomných mládencov  na prežitie čarovnej  noci keď je dovolená určitá voľnosť, kráľovná bosoriek / alias Dominika Danihelova / uvarila elixir lásky"

Program pripravila Ľubica Juríková, Jarka Mikuličová. Dominika Danihelová..

Skupina URSUS zo Stupavy vtipným spôsobom ukázala stredoveké šermovanie , historické zbrane / deti takmer zabudli dýchať/.

Kultúrny spolok Slza previedol tance z obdobia I. Československej republiky.

Obecenstvo uchvátili heligonkári bratia Martin a Jakub Šediví ktorí boli zároveň i dobrí speváci.

Záver programu urobila skupina moderného tanca Salsa z Malaciek v pekných kostýmoch a temperamentnom tanci. Skupinu vedie Peter Vašek. Aké boli súťaže a kto vyhral ??

Súťažilo sa v speve - musela to byť záhorácka pjesnička ktorá mala v texte slovo Ján, Janek:

  1. miesto Peťka Ehrmanová,
  2. miesto Prípravka, FS Slnečnica,
  3. miesto FS SLZA.

Trojčlenné družstva chlapcov súťažili v pílení a kálaní dreva:

  1. miesto FS Slza,
  2. miesto Ubytovňa Gajary,
  3. miesto Ursus Stupava


Titul  Najkrajšia bosorka získala:

  1. miesto  Sabina Reháková Borský Mikuláš,
  2. miesto Sandra Prevajová Gajary,
  3. miesto Silvia Benešová  B. Mikuláš,
  4. miesto - cena obecenstva  Martina Huková Malacky.

    

     Na všetky súťaže dohliadala porota v zložení: Kálanie dreva - Peter Beneš, Peter Vagáč, Peter Kovarovič; Spev - Luboš Hačunda, Adriana Hasonová, Peter Tydlitát; O najkrajšiu Bosorku - Soňa Hačundová, Marián Šišolák, Stano Kovarovič.  

Toto zaujimavé podujatie by sa bez sponzorov neuskutočnilo. Z celého srdca preto ďakujeme  starostovi Ing. Petrovi Tydlitátovi, Ing. Huškovi, Ing. Krajčírovi, manželom Erike a Petrovi Ehrmanovi, ktorí organizačne alebo finančne naň prispeli.

Vďaku si zaslužia i rodičia najmä: Patrik a Oľga Jurkovičová, Silvia a Filip Spusta, Peter a Kamila Nováková, manželia Doležalovci z Malých Levár, pani Anna Bogdalíková, Danka Mikuličová, Františka Spustová, Františka Slobodová, pán Ondrušek, pani Šibalíková, pán Bartalský.

     Ak pozorne uvažujeme, janský poklad našli určite všetci: poriadatelia, účinkujúci  zo Stupavy, Malaciek, Borského Mikuláša, Gajar a to -  deti, mládež i staršia generácia. Bolo na škodu, že komáre a dážď nás rozohnali. Tešíme sa na Janské ohne v roku 2014 v Borskom Mikuláši.          

                                         


Súťažiaci Konc jak živé 2013

Ľudoví  rozprávači

   1. Karolína Valachovičová - Veľké Leváre - Štefan Hajdin - Kvočk
   2. Kamila Németová , Pezinok - Zážitky s detstv
   3. Anna Zahradníková, Studienka - Zážitky zo Štúrov
   4. Dušan Kostka, Pezinok - Ze života Pezinského vinohradník
   5. Jozef Pták, Pezinok- Ako si nájsť ženu na celý živo
   6. Jožko Benkovič - Láb - Spomínka na cigáň
   7. Františka Spustová , Gajary- Útek pred Herodeso
   8. Františka Slobodová, Gajary - Cézarove vánoční prekvapen
   9. Janka Dávidová , Záhorská Ves - Dvaja rybár
   10. Mária Caunerová , Gajary - Rodokmeň
   11. Helena Slamková, Pezinok - Nákup v Dunaji
   12. Justína Slivoňová, Ivanka pri Dunaji - Pobyt v nemocnici

Speváci :

Sólo :

   1. Anna Hološková, Pezinok - Móže vám mamičko
   2. Justína Slivoňová, Ivanka Pri Dunaji - Daj mi daj- juhoslovanská piese
   3. Babula Brunovská , Šenkvice - Ríkali,nechoď za ves
   4. Jožko Benkovič, Láb- Upuakaná láska
   5. Pavol Nagy,+ Eva Komendová Pezinok , Rolka

Duo :

   1. Emília Hrušovská + Emília Sadovská , Gajary - Studená rosenka, Ach mamičko
   2.  Mária Filípková + Ľudmila Sadovská,Gajary - Javorina chlapci, Šuhaju šuhaju...
   3. Anna Hološková + Viera Komendová, Pezinok- Okolo Hradišťa
   4. Ivan Dubek + Milan Vencel , Pezinok - Koniček moj
   5. Eva  Frťalová + Viera Komendová , Pezinok - Čiže si šuhajko, Studená rosenka
   6. Ivan Dubek + Emanuel Penák + Slavomír Frťala- Vinohradem chodím sám
   7. Mária Fuseková + Štefan Miček, Záhorská Ves - V srdénku mňa mamičko
   8.  Minizbor Gajary : Viera Kovárová, Emília Hrušovská, Mária Filípková, Jozef Šibalík, Ľudmila Sadovská, - V Jakubovskej doline, V tem Gajarském šírem poli

Spevácky súbor Čatajan - Čataj - hosťovské vystúpenie

Spevácky súbor Čatajan pôsobí pri Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Čataji 3 roky. Od mája 2012 majú aj hudobný doprovod, na harmonike ich sprevádza p. Ján Filip, ktorý do Čataja dochádza z Hlohovca. Zbor má 23 členov 19 žien a tešia sa aj 4 mužom . Pán Filip im skladá hudbu , texty k jednotlivým piesnam, prípadne robí hudobné aranžmá a úpravy textov.Dirigentkou je p.Mária Póšová.

FolklórneDivadlo Radosť Pezinok - bolo založené r.2006, nacvičilo 6 spevohier, pásma hovoreného slova a spevu, so svojim programom  reprezentuje Pezinok pri rôznych príležitostiach. R.2012 si vytvorili Pesničkárov Pezinských, ktorí spievajú pesničky z nacvičených spevohier. Mnohí z nich sa dnes v súťaži predstavili za vynikajúceho hudobného sprievodu na akordeóne p. Mariana Gašparoviča.

Výsledky :

Speváci sólisti :

  1. Miesto - Jožko Benkovič , Láb
  2. Miesto -  Anna Hološková , Pezinok
  3. Miesto - Petronela Brunovská, Šenkvice

Duetá :

  1. Miesto - Anna Hološková, Viera Komendová, Pezinok
  2. Miesto - Ivan Dubek , Emanuel Penák, Slavomír Frťala , Pezinok
  3. Miesto - Emília Hrušovská, Emília Sadovská, Gajary

Cena poroty pre spevákov :

Marián Gašparovič, Pezinok - za hudobný sprievod

Gajarský minizbor

Ivan Dubek , Milan Vencel - za pesničku Koniček moj

Ľudoví rozprávači :

  1. Miesto -  Mária Caunerová, Gajary
  2. Miesto - Františka Spustová, Gajary
  3. Miesto - Jozef  Pták, Pezinok
  4. Miesto - Anna Zahradníková, Studienka

Cena objav roka Konc jak živé 2013 junior : Katarína Valachovičová, Veľké Leváre

Cena objav roka Konc jak živé 2013 senior : Helena Slamková, Pezinok