Články 2017

Konc jak živé 1.4. 2017
 
-Krajská súťažná prehliadka ľudových rozprávačov, sólistov tanečníkov v ľudovom tanci - Bratislavský kraj
 
1.4.2017 - KD Gajary
 
Spoluorganizátor : Obec Gajary, FS Slnecnica - Sunecník- Gajary
 
Celkom sa na prehliadke zúčastnilo:
 
Kataegória ľudový rozprávač : - 8 súťažiacich
 
Kataegória sólo tanečníkov : - 10 súťažiacich párov
 
Porota schválená riaditeľkou MOS pracovala v zložení
 
1. Mgr. Roman Féder - herec, moderátor, hudobník (hovorené slovo)
2. Pavel Slezák - autor knižky Konc jak živé (hovorené slovo)
3. Ing. Jozef Šimeček alias Jožko z Modry - ľudový rozprávač, moderátor
4. Martina Tahotná
5. Ing. Peter Tydlitát, starosta obce Gajary
6. Mgr. Katarína Babčáková, PhD, NOC Bratislava, etnochoreológ, tanečný pedagóg ( ľudový tanec)
7.Mgr.art Dana Kľučárová, ganer. riad. ÚĽUV Bratislava, etnológ
8. Mgr. Adriana Mudrochová, tanečníčka SĽUK-u, tanečný pedagóg, ved. DFS Magdalénka Modra
9. Ing. Peter Feder, Kultúrne centrum Pezinok
 
Súťaž sólistov sa riadila propozíciami NOC, súťaž rozprávačov prebiehala v zmysle propozícií spracovaných MOS Modra a v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Rozprávačské Lodno.
 
V programe sa predstavila mimo súťažne DH Grinavanka a členovia FS Slnečnica-Sunečník Gajary.
 
Výsledky:
 
Súťaž tanečníkov:
 
Zlaté pásmo a postup do celoštátneho kola
 
Kat. B : Zlaté pásmo a návrh na postup do celoštátneho kola : Alexander Krajčír + Lenka Jendrášková- Zavrc sa mi dievča - Fsk Lanšper Závod. 
Kontakt :  Alojz Krajčír , a.krajcir@gmail.com
 
Kat. A : Zlaté pásmo a postup do celoštátneho kola : Alfréd Lincke + Martina Kupcová, TS Partia
1. Čardáš podľa Juraja Šaffu a Gizely Frednovej
 
 
2. Verbunk, čardáš a frišká z Branova 
  Kontakt : Alfréd Lincke, alfredlincke@gmail.com
 
 
Zlaté pásmo a návrh na posup :
 
Kat. B : Peter Jarinčík a Monika Numanová - Skákaná a Čardáš z obce Šarišské Jastrabie FS Ruthenia Bratislava- Kontakt:, peto146@gmail.com
 
Kat. B : Alojz Krajčír a Viki Krajčírová, FS Závodzan Závod - Polka na 6 -
Kontakt :  Alojz Krajčír , devial@atlas.sk

 

Strieborné pásmo a návrh na postup:

Kat. D (detská veková k.): David Milac a Vaneska Bazalová, FSZávodzan - HOUÁŇ- párový tanec     

Kontakt : Alojz Krajčír , devial@atlas.sk

 

Strieborné pásmo :

Adam Potočňák a Hanka Lenghartová, FS Závodzan Závod - ŠOTYŠ

Matúš Motýl a Jozefína Majtúchová, FS Ruthenia Bratislava- Do šafľíka a Čardáš z obce Tichý potok

 

Bronzové pásmo :

Martin Mikuluč a Viktória Lisická, FS Závodzan Závod -ČARDÁŠ

 

Diplom za účasť:

Seniori: Blažej Oliva a Berta Nespalová, FS Závodzan Závod- Slúžiua sem u Kadleca

Tanec trojice - Alojz Krajčír a Iveta Blažeková a Kristína Hózová, FS Závodzan Závod, Čerešenka

 

 

Ľudový rozprávač:

1. miesto : Anton Jedlička, Pezinok , Natália Havlíčková, FS Sunečnica- Sunečník Gajary

2. miesto : Ivan Sádovský, FS Sunečnica- Sunečník Gajary

3. miesto : Mária Caunerová, FS Sunečnica- Sunečník Gajary

 

Diplom a cenu zaúčasť:

Jozef Pták , Pezinok

Alžbete Jedličková, Pezinok

Anna Zahradníková, Studienka

Mária Ilovičná, Viničné

 

Súčasťou súťaže bol aj odborný seminár - rozbor jednotlivých vystúpení, kde porota pripomienkovala a hodnotila konkrétnych účinkujúcich.

 

Zapísala:Mladenovová Darina