Spievanie chráni zdravie a predlžuje život

   
  Dňa 15. 12. 2012 bol Spoločenský dom v Gajaroch svedkom uvedenia do života CD nosiča pod názvom Záhorácke ľudové pjesničky o víne a pri víne! Ďalej uzrel svetlo sveta i kalendár Združenia priateľov folklóru - FSSlnečnica-Sunečník pre rok 2013. Uvádzali najpovolanejší a to pani Dr. Anna Píchová, riaditeľka MOS v Modre a Dr. Miroslav Brna, ktorý bol poverený prípravou nového CD.

   
  Súborový kalendár dokumentuje činnosť súboru a preto na cestu do Nového roka 2013 ho poslal Ing. Peter Tydlitát náš starosta a duchovný otec Ján Bujna.
Začal sa odvíjať program, ktorý mal názov Spievanie upevňuje zdravie a predlžuje život! Nastúpili nositelia tradícií s pásmom Vinobraní - poslední putňa hrozna. Obecenstvo konštatovalo, že to boli vynikajúci speváci a divadelníci.

     
A potom sa udialo nevídané, neslýchané. Na javisko pozvala moderátorka pani Spustová najmladších členov súboru tzv. prípravkárov so svojimi maminkami. Bol to Objav roka! Ich vystúpenie dvihlo zo stoličiek 220 účastníkov podujatia. Navičila Mgr. Ľubica Juríková. Veľká vďaka patrí i pani Novákovej, ktorá ušila pre všetky detičky z tejto skupiny, krásne sukničky a zásterky.
Obdobne i sólo spev Peťky Ehrmannovej, žiačky prvej triedy.

Členovia DFS si pripravili  pásmo Dzecká asentýrka - odvody. Scenár a choreografiu pripravila Margita  Rohlíčková, nácvik piesní a tancov Rasťo Demko a Ľubka Juríková.

     
Dievčenská spevácka skupina a fujarky zahrali a zaspievali tento-krát len  Záhorácke  pjesničky a to: Na Gajarském rozsečí, Mjeua sem já milovníka a Štyri noci nespaua sem.

Mária Hanáková a Vladimír Hanák mali nový echt program. Hudba doplnená ozembuchom a paličkami  /Frederik Jurík a Kamil Galba/.

Členovia FS  predviedli Metlový tanec a Svadební, ktorý Dominika Danihelová nacvičila na sústredení v Drveníku - Chorvátsku.

   
 Ďalej ako lavína zazneli piesne Ty Čáčovské pjekné zvony v podaní Karola  Danihela, ktorý na Krajskom kole v Šenkviciach vyhral 1.miesto s postupom do celoštátneho kola. Ďalej to bola Lenka Filipová - Dubničková, suverejne na  profesionálnej úrovni zaspievala Tá naša lavečka, Ani nevím de sem, Čekaua sem.
Vopred ju však vyspovedala moderátorka Majka Caunerová-Kunáková.

   
Keďže sme sa ocitli v čase Vianočnom, na ukončenie programu bola spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc - sólo Karol Danihel. Ing. Peter Vašek odprezentoval foto z predchádzajúcej činnosti a odovzdali sme tombolu, za ktorú ďakujeme všetkým sponzorom a rodičom našich detí. Po dobrej večeri začala spoločná zábava - ochutnávka vína, tanec, fotografovanie.

Podujatie sa uskutočnilo za účinnej pomoci MOS-ky a OÚ Gajary.


Folklórny súbor
Slnečnica-Sunečník Gajary v Chorvátsku

Počet vystúpení súboru v školskom roku 2011/2012 presiahol rekordné číslo a to 34. Vystupovali všetky skupiny - malé, veľké deti a nositelia tradícií seniori, ktorí žali najväčšie úspechy na celoštátnych súťažiach. Naše ľudové rozprávačky pani Františka Spustová a pani Františka Slobodová do Celoštátneho kola v Lodne postúpili už 9-krát a tam patria medzi ocenených súťažiacich.

Stredná skupina zase 8-krát začepila nevestu v rôznych dedinách na Záhorí, ba dokonca v zámku v Tomašove boli začepiť nevestu, ktorá sa vydávala za partnera z ďalekej Brazílie. Jeho príbuzenstvo obsadilo celý zámok.

I najmenšie deti mali 14 vystúpení. Čo poviete, zaslúžili si odmenu? Veru áno. A preto najlepší boli vybraní na reprezentáciu do Chorvátska, kde vystupovali 3krát - v Drveníku dvakrát a v Gradaci. Nacvičovali nové piesne, hru na flautu, párové tance. Pripravujeme nové CD záhoráckych piesní. Touto dôležitou úlohou je poverený Dr. Miroslav Brna a tento využíval každú voľnú chvíľu na nácvik. Dokázal i malú škôlkarku (od septembra už malú prváčku) Peťku Ehrmanovú naučiť nové záhorácke piesne, ktoré v roku 1956 zaznamenal Dr. Janko Bláha. I chlapci z malej skupiny (Tomáš a Lukáš Osuský, Martin Kršek, Rian Danihel) budú nahrávať. Obdobne i manželia Vlado Hanák s manželkou Máriou majú nový repertoár. Pani Mgr. Ľubica Juríková nacvičovala hru na flautu, ktorá je dominantou starších dievčat (Natália Rozborová, Barbora Kostolná, Veronika Glajšeková, Simona Ritomská, a mladších dievčat: Margarétka Poláková, Natália Havlíčková). Postupne sa začala rysovať i hudba. Harmoniku, na ktorej hral Dr. M. Brna doplnila na husliach Marie Bullová, ktorá do Chorvátska doletela až z ďalekého Mexika, kde bola na súťaži.

Máme nový ozembuch a ten bol zverený Frederikovi Juríkovi. Dominika Danihelová, tanečná pedagogička súboru, cvičila nové tance a hlavne s partnerom Ing. Petrom Vaškom sa ako animátori súboru venovali vylepšovaniu kondičky jednotlivých členov a robili dokumentáciu - fotografovanie činnosti. Pán Ing. Dano Jurkovič pomáhal s ozvučením a pani Erika Ehrmannová pobyt zaznamenávala s kamerou.

Boli sme ubytovaní v novo zrekonštruovanom penzióne "Vila Mário" kde sme mali na izbe televízor, klimatizáciu, balkón, kuchynku, výbornú polpenziu a veľmi ochotný personál. More niekoľko metrov od penziónu - čisté a teplé. Pláž - malé kamienky, polovica pláže sosny, ktoré v tej horúčave dobre tienili.

Animovaný program, ktorý viedli Dominika a Peter dvihol do tanca všetkých na pláži i vďaka dobrému ozvučeniu, ktoré súbor získal od sponzora.

Vďaka patrí i rodičom a starým rodičom, ktorí sprevádzali deti do 12 rokov. Sú to väčšinou naši členovia a pomáhali pri celom programe, do ktorého sa aktívne zapájali.

Jedným slovom so zájazdom do Chorvátska bola všeobecná spokojnosť a určite sa tam vrátime.


Článok bol uverejnený v Malacku a Gajarských novinách