Články2018

Konc jak živé

 

Pavel Slezák

 

Hodnotiaca správa odbornej poroty súťaže 

Konc jak živé – krajská súťaž a prehliadky ľudových rozprávačov a sólo tanečníkov v ľudovom tanci – Bratislavský kraj, konanej dňa 24.3. 2018 v kultúrnom dome Gajary      

Odborná porota pre prehliadku ľudových rozprávačov si vypočula 11 prezentácií – rozprávačov, ktorí boli do súťaže riadne prihlásení, oboznámení s pravidlami súťaže. Vystúpenia boli zamerané na vlastnú tvorbu, rozprávania neboli doteraz zverejnené, jednalo sa o pôvodné autorské diela.

 

Hodnotenie súťažiacich:

Ivan Ján Sádovský – stavil na humorné rozprávanie o Rómoch, čomu prispôsobil aj svoj kostým, celkový výzor. Vyjadroval sa s rómskym akcentom a záhoráckym nárečím. Vtipne pospájané anekdoty, a rôzne i známe hlášky boli celkom humorným vystúpením, na celkovom dojme sa podpísala tréma, čo najmä pri konci vyvolalo pocit neistoty súťažiaceho a rozpačitý dojem.

Kamila Némethová – vyrozprávala ako si žijú dôchodcovia, text pôsobil ako nesúrodý, náhodilo pospájaný, ako by pani hovorila len tak...., ale na vystúpenie to nestačilo, bola cítiť aj tréma aj slabšia príprava.

Janka Ozábalová – súťažiaca, ktorá sa pravidelne zúčastňuje prehliadky od jej vzniku, bolo poznať, že vystupuje so smelosťou, príbeh bol pekne vystavaný, čerpal z miestneho prostredia Záhorskej Vsi, ale pri prednese, najmä pri priamej reči sa jemnúčko zamotávala do postáv príbehu, že poslucháč začal strácať prehľad a súvislosti a prehľad kto je kto. Príbeh bol vtipný, aj repliky vydarené.

Ján Kováč – zdá sa, že súťažiaci sa odvážil po prvýkrát vystúpiť na takejto prehliadke, čo považoval za dôležité všetkým vysvetľovať, zdôvodňovať, objasňovať a pritom zabudol na samotný príbeh, bolo slabé. Verím, že ak pozorne počúval, určite sa bude inšpirovať a na budúci rok môže excelovať. Niektoré svetlé chvíľky boli celkom vtipné, týkali sa komentovania staroby a jej podôb a starostí, trošku vulgárne a neúctivé, ale publikum, ktoré na to reagovalo mlčaním, to vyjadrilo za porotu.

Mária Ilovičová – s veľmi výrazným hereckým a rozprávačským talentom a silným prejavom, gestikuláciou a emóciami vyrozprávala príbeh, ktorý sa ďalším členom poroty zdal kontroverzný, nevhodný pre status rozprávačky. Treba povedať, že bol uveriteľný  príbeh  z nášho regiónu, pravdivý a drsný, možno až surový, ale mal silu. Pani je určite talent a dúfam, že ju náročné hodnotenie poroty neodradí od ďalšieho účinkovania.

Anna Záhradníková – až skoro lyrický príbeh o staranie, spomienka na detstvo, na osoby jej blízke, krásna výpoveď silne emotívna. Porota ocenila hlavne čistotu záhoráckeho nárečia a to, že príbeh bol vyrozprávaný súvislo záhorácky, neskákala do nárečia, navrhujem osobitnú cenu alebo aspoň uznanie.

Jožko Pták – to už je bard rozprávačstva, veľmi dobre pripravený text, bravúrne vystupovanie, ale už bolo cítiť aj rutinérstvo, vsadil na lacnejšie vtipy, ale iba okrajovo, malo to napätie, pointu, bol to láskavý pohľad na trampoty seniorov, veľmi milé a určite obľúbené publikom tejto vekovej kategórie.

Helenka Slamková – veselá a vtipná historka z vlastného života, rozprávačka má nadhľad, je schopná sebairónie, dobre komentuje bežné situácie, malo to pointu a dobrú energiu.

Mária Caunerová – svoje rozprávačstvo zakladá na príbehoch, ktoré určite má spracované v písomnej podobe ako autorský text, vždy je tam nejaké posolstvo, odkaz z minulých čias, spomienka na už nežijúcich predkov. Pozná reálie, má všetko prežité, sú to uveriteľné príbehy s veľkou výpovednou hodnotou.

Jožko Benkovič – dlhoročný rozprávač, profesionál, ktorý nechce ani súťažiť, ale vždy sa do prehliadky zapojí, a prinesie nové príbehy, dobrý humor a inšpiráciu pre ostatných.

Jakub Badrna – začínajúci rozprávač, vystúpil s vlastným príbehom, text bol dobre zostavený, gradoval, používal priamu reč, dával ďalším postavám určitú výrazovú charakteristiku, výborné repliky. Proste nový objav, ale svoje urobila tréma, ktorá zrýchľovala jehoreč, ponáhľal sa, prehltával koncovky, chvíľami nebolo rozumieť, veľmi príjemné vystúpenie.

Natália Havlíčková -  mladá autorka, dobrá rozprávačka, pekný prejav, dramaticky dobre zvládnuté, nárečie používa excelentne. Pekne sa hrá s hlasom, a je cítiť takú úctu k tomu, čo hovorí a tiež k publiku, celkovo veľmi príjemné vystúpenie.

 

Návrh poradia:

1.miesto – Natália Havlíčková

2.miesto – Jozef Pták, Jakub Badrna

3. miesto – Mária Caunerová, Helena Slamková

Uznanie za čistotu nárečia – Anna Záhradníková

 

 

Pavel Slezák, člen poroty